اسلامی حرف می زنیم ، قارونی فکر می کنیم !!!

اسلامی حرف می زنیم ، قارونی فکر می کنیم !!!

حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی اسلامی حرف زدن و قارونی فکر کردن را یک مشکل اساسی می داند و تاکید می کند که تا وقتی در کارهای نیک مبدأ خلاق و فیض را نبینیم، گرفتار تفکر این مشکل خواهیم بود.

آنچه می خوانید اجمالی از سخنان این عالم فرزانه در این خصوص است:

آنچه در مسئله توحید مشكل ماست یا قارونی فكر كردن است یا فرعونی فكر كردن، مشكل ما همین دو غُدّه است؛ یا ما هر كار خیری كه انجام دادیم خودمان را می‌بینیم و آن مبدأ خلاّق و فیاض را نمی‌بینیم!

می‌گوییم من خودم درس خواندم، من خودم تلاش كردم، با اینكه اصلِ هویت ما، این هوش ما، این عقل ما، این درایت ما، این حافظه ما، این توفیقات پدر و مادر و داشتن استاد خوب، شاگرد خوب، رفیق خوب، هم‌حجره خوب همه اینها نعمت‌هایی است كه خدا به انسان داده.

اگر كسی خدای ناكرده این چنین فكر كند بگوید من خودم زحمت كشیدم به اینجا رسیدم این اسلامی حرف می‌زند ولی قارونی فكر می‌كند چون قارون هم همین را می‌گفت، می‌گفت من خودم درس اقتصاد می‌دانستم لذا ثروت پیدا كردم.

ما حق نداریم كه اسلامی حرف بزنیم بگوییم مسلمانیم ولی قارونی فكر كنیم بگوییم من خودم ده سال زحمت كشیدم و به اینجا رسیدم!

منبع: رسانیوز

مطالب مشابه