چگونه شوهري نمونه براي همسر خود باشيم؟ قسمت دوم

چگونه شوهري نمونه براي همسر خود باشيم؟ قسمت دوم

تهيه کننده:مائده قبه
منبع:راسخون

احساسات خودتان را مخفي نکنيد.
تحقيقات نشان داده است، مرداني که احساسات خود را بروز نمي دهند، بيشتر به زخم معده، سردرد، فشار خون بالا و سرطان مبتلا مي گردند. بدانيد که وقتي شما فشارهاي رواني داريد و بر روي آن سرپوش مي گذاريد، بيمار مي گرديد. يکي از راههاي نجات بخش از تنش هاي رواني، حرف زدن درباره ي آنچه اتفاق افتاده و شما را ناراحت کرده مي باشد.ياد بگيريد که چگونه دردودل کنيد و احساسات خود را برون ريزي کنيد. براي اينکه بخواهيد در تمام لحظات عمرتان نشان دهيد که فوق العاده مستقل، شجاع، قاطع، رقابت ناپذير، بدون ترس و آسوده خاطر هستيد، انرژي زيادي لازم داريد. فاش ساختن اين امر که واقعاً چه کسي هستيد. و اينکه شما هم مانند ديگران در بعضي زمان ها آسيب پذير مي شويد و شکست مي خوريد، به انرژي کمتري نياز داريد. اگر اين گونه فکر کنيد که همسرتان، شما را با تمام نقاط ضعف و قوت تان دوست دارد و هيچ انساني بدون خطا و شکست نمي باشد، احساس راحت تري پيدا مي کنيد. به اندازه ي ظرفيت همسرتان اجازه دهيد که در شکست ها و ترس ها و اميدهاي تان شريک باشد. اگر احساس مي کنيد که همسرتان ظرفيت و تحمل شنيدن سخنان شما را ندارد از مشاورين و روان شناسان و يا دوستان خوب و مطمئن کمک بگيريد. براي رسيدن به آرامش بيشتر و تخليه خشم خود به تنفس خود دقيق شويد. وقتي هوا را به درون ريه هاي خود مي کشيد تا عدد 5 بشماريد و سپس به هنگام بازدم مجدداً تا عدد 5 بشماريد. اين کار را تا 10 بار انجام دهيد تا سريعاً به آرامش برسيد.

به همسرتان نگاه و توجه کنيد.
توجه نشان دادن و ديدن زن، به او احساس زنده بودن مي دهد. اين عمل شما به او اين پيام را مي رساند که برايتان خيلي مهم و دوست داشتني است. وقتي او احساس مي کند که در نظرتان نامرئي است، قسمت بزرگي از عشقي که در ابتداي زندگي احساس مي کرد، خواهد مُرد همان عشق که براي يک زن از هر چيز مهمتر و بر همه چيز مقدم است، عشق في الواقع مهمترين اولويت زندگي زنهاست، از قبل هم تصميم نگرفته و خود آگاهانه انتخاب نکرده اند که دل و جانشان بر مرد زندگي شان متمرکز باشد، بلکه طبيعتاً، ذاتاً و فطرتاً اين گونه اند. دکتر باربارادي آنجليس تعبير کيک عشق را در کتاب رازهايي در باره زن ها در مورد اين خصوصيت زن ها آورده است بدين گونه که؛ دو دايره را تصور کنيد. اولي نشانگر دايره ي خودآگاهي يک مرد و دومي نشانگر خودآگاهي يک زن است. حال تصور کنيد که برش از هر دو دايره حذف شده باشد درست مثل يک برش کيک، در حدود يک دهم کل دايره، در دايره ي مختص به مرد، برش حذف شده در صد خودآگاهي او از تمرکز و اولويت او بر روي عشق و روابط صميمي است. مابقي يابه عبارتي نه دهم باقي مانده تمرکز و اولويت او بر روي کار، شغل، علايق، پروژه ها و ديگر فعاليت هاي اوست. اين درحالي است که در دايره ي مربوط به زن، وضع دقيقاً نقطه ي مقابل دايره ي مرد است. بدين معنا که برش نازک تمرکز او بر روي کار، علايق و پروژه هاست و نه دهم باقي مانده تمرکز او بر عشق، زندگي خانوادگي و روابط او.براي اغلب زنها عشق واقعيتي بي انقطاع و ممتد است. توجهي مستمر و مداوم که هيچ گاه ناپديد نمي شود، حتي مواقعي که مشغول کار يا انجام وظايفي هستند که ظاهراً هيچ گونه ارتباطي با عشق ندارند. از طرف ديگر براي اغلب مردها، عشق کلاسه شده و تفکيک شده است. گويي ديداري است با بخشي از وجودشان آن هم گهگاهي و با تعيين وقت قبلي. آنچه زن ها دوست دارند شما آقايان بدانيد اينکه هنگامي که تلاش نمي کنيد تا زن خود را درک کنيد و به احساسات او اعتبار و توجه ببخشيد و به او توجه کنيد به رفتارهاي نامطلوبي از جانب او دامن مي زنيد که خودتان تحملش را نداريد، زنان دوست دارند وقت و انرژي بيشتري را صرف روابط شان کنند و رابطه را صميمي تر و نزديکتر کنند، بعضي از زنها معتقدند که اگر من به آرايشگاه بروم و حتي سرم را کچل کنم، شوهرم نمي فهمد. چنين مسائلي روح لطيف همسرتان را آزرده مي کند و به مرور زمان وجودش آکنده از خشم سرکوب شده مي گردد و هر لحظه اي براي انفجار آماده است. شما بايد تصميمي آگاهانه بگيريد و ياد بگيريد که به همسرتان نگاه و توجه کنيد و کاسه ي عشق او را پر کنيد، مثلاً بگوييد اين لباس چقدر به تو مي آيد و تو را زيباتر کرده است، تو پرشورترين زن دنيا هستي و از تو خيلي راضي هستم. بعضي از مردان مي گويند که خانم مان باشنيدن اين حرف ها لوس و پُررو مي شود! به شما مي گويم اين گونه فکر کردن اشتباه است! سعي کنيد کمي از غرور مردانه تان دست برداريد و به عزيزترين فرد زندگي تان کمي مهرو عطوفت هديه بدهيد.
شما بايد هر فرصتي که به دست مي آوريد، او را تقويت و تحسين کنيد. همسر شما يک هديه الهي از طرف پروردگارتان مي باشد و در نگهداري اين جواهر عزيز بايد تمام سعي و تلاش تان را بکنيد مطمئن باشيد اگر اينگونه عمل کنيد همسرتان صدها برابر جبران خواهد کرد چون زنها اگر درباره ي خود احساس خوبي داشته باشند وخود را ارزشمند و مفيد بدانند تمام نيازهاي شما را به بهترين شکل تأمين مي کنند و به شما شادماني، نشاط و انرژي مضاعف مي دهند.

به همسرتان جمله ي «دوستت دارم»را بگوييد.
عشق خودتان را بر زبان آوريد. خيلي از مردان از گفتن جمله ي «دوستت دارم» پرهيز مي کنند. آنها مي گويند: او که مي داند من دوستش دارم، پس اين بچه بازي ها و مسخره بازي ها براي چيست؟ همچنين ما در عمل اثبات مي کنيم که دوستش داريم و نيازي به گفتن نيست. به شما مي گويم که هر زني نياز دارد جمله ي دوستت دارم را حداقل سه بار در روز بشنود. اين دو کلمه ي سحرآميز و جادويي يعني دوستت دارم را از او دريغ نکنيد. او از شنيدن اين کلمات هرگز خسته نمي شود و انرژي مثبتي براي ادامه ي زندگي اش مي گيرد.

با همسرتان تماس تلفني داشته باشيد.
درهنگام برگشت به خانه، به او تلفن بزنيد و بگوييد:عزيزم آيا چيزي احتياج داري که سر راهم بخرم؟ آقايان لطفاً نترسيد که ممکن است او خيلي سفارش بدهد!او زماني که اين همه مهر و صميميت شما را ببيند، خودش ملاحظه تان را مي کند و اکثراً مي گويد چيزي نمي خواهم. اگر خانم تان قبل از خروج از خانه لوازم مورد نياز را براي تان ليست کرده سعي کنيد برايش تهيه کنيد. در موقع بازگشت به منزل، او در انتظار است، اگر شما به طور مثال بگوييد که آنقدر کار برايم پيش آمد که اصلاً يادم رفت. فوق العاده ناراحت و نگران مي شود و احساس مي کند که برايش ارزش و اهميت قائل نشده ايد. زندگي صميمانه و زيباتري خواهيد داشت اگر به گفته ها و نيازهاي همسرتان توجه کنيد.

صحبت ها همسرتان را ترجمه کنيد.
اطمينان داشته باشيد هر بار خانم تان مي گويد خودت را براي تهيه هديه به زحمت نيانداز، ترجمه اش اين است: از ته دل آن را مي خواهد يا به طور مثال مي گويد: عزيزم، مجبور نيستي آن کار را بکني.ترجمه: بله، آن کار را انجام دهيد. سعي کنيد که زبان خانم ها را ياد بگيريد، آنها پيام هايشان را مستقيم و صريح بيان نمي کنند. خانم ها عموماً در بيان نيازهايشان تعارف مي کنند ولي دوست دارند که شما حرف آنها را بفهميد.

همسرتان را نوازش کنيد
نوازش کردن يکي از نيازهاي اساس همسرتان مي باشد، در آغوش گيري و حلقه کردن دستان تان به دور شانه هاي همسرتان و کمي فشردن او از اقدامات لازم براي ايجاد صميميت است. مرداني که اين عادت خوب را در زندگي زناشويي دارند، موفق تر خواهند بود. يکي از بزرگترين و رايج ترين شکايت هاي زنها از آقايان آن است که پيش نوازش احساسي ـ عاطفي را فراموش کرده يک راست به سراغ نوازش فيزيکي ـ جسماني مي روند، در صورتيکه پيش نوازش براي خانم ها از ساعت ها و هفته هاي قبل شروع مي شود و هر آنچه به زن آرامش دهد پيش نوازش محسوب مي شود. چنانچه زن مورد توجه و نوازش مرد قرار نگيرد و قلبش به روي همسرش بسته شده باشد، تلاش هاي مرد به منظور تحريک همسرش نه تنها براي زن خوشايند نخواهد بود بلکه عملاً موجب ناراحتي و انزجار بيشتر زن خواهد شد. تمام نوازش ها از جانب مرد که روزي خوشايند و خواستني بودند در اين اوقات که دل و جان زن به روي مرد موقتاً بسته شده، ناراحت کننده، کسالت آور و حتي دردناک خواهد بود، لذا زن بايد از محبت و توجه سير باشد تا در را بر روي شما بگشايد، کارهاي کوچکي نظير کارت پستال، نوشتن يادداشت و گذاشتن در جاهاي مختلف، استفاده از کلمات و عبارات به منظور قدرداني و دادن احساس امنيت، محبوبيت و ارزشمند بودن به او، همه ي اينها پيش نوازش احساسي ـ عاطفي ـ مي باشند در اين هنگام است که زن احساس مي کند که قلبش به معناي واقعي کلمه از رضايت و شادي لبريز شده و هنگامي که قلبش سيراب باشد، آمادگي آن را دارد که در لذت عشق خود به لحاظ جنسي شما را نيز با خود سهيم کند. پس لطفاً ابراز احساسات، دوست داشتن، توجه و محبت خود را مختص به يک زمان و مکان خاص نکنيد فرض کنيد مي خواهيد آتش روشن کنيد. هرگز نمي توانيد که چند قطعه هيزم درشت را در شومينه بياندازيد. يک کبريت روشن کنيد و انتظار داشته باشيد که هيزم ها آتش بگيرند و زماني طولاني نيز بسوزند. بلکه در عوض چند روزنامه برمي داريد، آنها را پاره مي کنيد و خوب روي هم لابه لاي چوبها مي گذاريد و سپس با مهرباني و ملايمت اجازه مي دهيد که خوب آتش بگيرند و هنگامي که خوب گداخته شدند هيزم ها را بر روي آنها مي گذاريد، زن هم به همين ترتيب است. هر ناز و نوازشي کوچک و هر بار گفتن کلمه ي «دوستت دارم» آتش درون او را به تدريج گرم و گرم تر مي کند تا نهايتاً از عشق نسبت به شما شعله ور شود.

موقعي که خانم تان احساس درد مي کند، محل آسيب ديده را ببوسيد.
زماني که همسرتان احساس درد مي کند، نسبت به او حالت بي تفاوتي نگيريد. مردان شجاع مي توانند احساسات واقعي خودشان را نشان دهند اما مردان ضعيف در پشت نقاب بي تفاوتي مخفي مي شوند و باعث مي شوند از زني که دوستش دارند، فاصله بگيرند. به زن زندگي خويش اين فرصت را بدهيد که بفهمد مورد توجه و نياز است. به طور مثال زماني که همسرتان از شدن درد ناله مي کند، مانند کودکان به او بگوييد که بيا تا محل آسيب ديده را ببوسم تا سريع خوب شود. اين کار معجزه مي کند و خيلي بهتر از اين است که وقتي او احساس درد مي کند به او بگوييد: خوب چقدر ناله مي کني؟ مگر زخم شمشير خورده اي؟ شکايت را بس کن و برو يک قرص بخور. زماني که محل آسيب ديده را مي بوسيد، اين پيام ها را به او منتقل مي کنيد: مي شنوم چه داري مي گويي. مي فهمم چه مي کِشي. مي دانم که درد داري. مي خواهم به تو آرامش و راحتي بدهم. آقايان عزيز لطفاً براي يک بار هم که شده اين روش را امتحان کنيد.واقعاً که اين کار معجزه مي کند! براي اثبات اين روش، بايد حتماً خودتان آن را امتحان کنيد تا به صحت و درستي آن پي ببريد!

براي خانم تان يک قرار ملاقات در آينده ي نزديک تعيين کنيد.
اگر مرد پرمشغله اي هستيد و فرصت کمتري صرف حضور در خانه مي کنيد و يا اينکه مجبوريد زياد به سفر برويد و خانم شما اجباراً زمان زيادي را بدون شما و تنها در خانه مي گذارند، به او قول دهيد زماني که از سفر برگشتم و يا آخر هفته که ساعت کاري کمتري داريد، با همديگر به بيرون مي رويم و ناهار يا شام را در فلان مکان يا رستورانِ مورد علاقه ي تو مي خوريم و يا به خريد رفته و فلان وسيله ي مورد نيازت را مي خريم. خانم ها از اين که شما يک برنامه ريزي زيبا و مفرح در زمان آينده براي شان تعيين کنيد، لذت زيادي مي برند و مي توانند دوري شما از خانه را با فکر کردن به آن قرار ملاقات به ياد ماندني بهتر تحمل کنند. زيرا براي خانم ها فکر کردن به حوادث خوشايند و دلپذير در آينده فوق العاده شادي آفرين است!

آقايان، لطفاً شوخ طبع باشيد و بخنديد.
خنده، آقتاب روح است و بدون آفتاب، هيچ چيز قادر به زندگي کردن و رشد کردن نيست. به اعتقاد ما انرژي مي تواند با جدي ترين مسائل زندگي مقابله کنند که قدرت خنديدن در شرايط مختلف را داشته باشند. اگر زندگي را خيلي جدي مي گيريد، بدانيد که شايد تنها مشخصه ي برجسته ي افراد سالم، شوخ طبعي بي آزار آنهاست. ياري دادن به ديگران در انتخاب خنده و عقب ايستادن و ناسازگاري هاي اوضاع و احوال زندگي را نگريستن، درمان بسيار خوبي براي خشم است. احوال دنيا وزندگي به نحوي است که خشمگين بودن يا نبودن شما، همان انرژي را بر جهان اطراف شما دارد که ريختن يک ليوان آب بر آبشار نياگارا مي گذارد. خواه خنده را برگزينند، خواه خشم را، براي جهان چندان اهميتي ندارد.جز آن که اولي لحظاتي حال شما را سرشار از خوش و شادي مي کند و دومي، آن را با بيچارگي و بدبختي تباه مي سازد. آيا شما خود و زندگي تان را آنقدر جدي مي گيريد که نمي توانيد کمي فاصله گرفته، عقب بايستيد و بيهودگي اين همه سخت گرفتن را بنگريد؟ فقدان خنده، نشانه ي بيماري است. هنگامي که مي بينيد خود و کارهاي تان را داريد زيادي جدي مي گيريد، به ياد آوريد که اين لحظه تنها زماني است که در اختيار داريد. چرا زمان حال خود را با خشم به هدر مي دهيد، در حالي که خنده آنقدر خوب است لازم نيست براي خنديدن دليلي داشته باشيد، فقط بخنديد. شوخ طبعي يکي از بهترين هديه ها يعني خنده را براي تان به ارمغان مي آورد. شوخ طبعي مي تواند در بدترين لحظه هاي به ما آرامش دهد و يا حتي اوقات بدمان را بهتر و جذاب تر کند. در نظر بيشتر خانم ها، شوخ طبعي يکي از بهترين ويژگي هايي است که يک مرد مي تواند داشته باشد. در هنگام شوخي کردن مطمئن باشيد که خانم تان نسبت به آن موضوع خاص حساسيت ندارد و باعث ناراحتي و رنجش او نمي گرديد. شوخي هاي شا بايد به گونه اي باشد که سبب تحقير همسرتان نشود و به شخصيت او لطمه اي وارد نسازد.

لطفاً نسبت به همسرتان حساس نباشيد و حسادت نکنيد.
بعضي مردان تصور مي کنند که حسادت نشانه ي عشق آنان است. اما در حقيقت، حسادت نشانه ي نداشتن امنيت خاطر است و زن، مرد حسود را براي خود به هيچ وجه جذاب نمي داند. بعضي حسادت ها در هر رابطه اي عشق طبيعي است ولي حسادت بيش از اندازه سرانجام هر رابطه ي خوبي را خراب مي کند.اگر خانم تان دوستاني، علاقه مندي هايي تعهداتي و فعاليت هايي دارد که از لحظه هاي با شما بودن مي کاهد، اتهام هاي پي درپي شماست که او را دور مي کند، نه آن افراد يا علاقه مندي ها و فعاليت هاي ديگر. وقتي دو نفر يکديگر را دوست دارند، بايد در ميان شان اعتماد وجود داشته باشد براي شما کاملاً طبيعي است که از او بخواهيد تعريفي رضايت بخش از لحظاتي که دور از شماست، بکند. وقتي او از خارج خانه به منزل مي آيد مي توانيد پرسش هاي زير را از وي بکنيد و انتظار شنيدن پاسخ هاي صادقانه را داشته باشيد. مانند:چطور شده تو اين قدر دير به خانه رسيدي؟ آيا امروز اتفاق جالبي برايت افتاده؟ وقتي او با صداقت و روشني در حد توانش پاسخ مي دهد، درست نيست که او را دروغگو خطاب کنيد يا با لحن طعنه آميزي بگوييد: بله درسته، ولي حالا راستش را بگو! اينگونه صحبت کردن شروع حمله به صداقت همسرتان است. براي او هم همچنان طبيعي است که تصور کند، اگر شما در مورد احساسات او به خودتان شک و ترديد داريد، شايد شما نيز مردي هستيد که او بايد درباره شما تشويش و نگراني داشته باشد. اگر در مورد همسرتان بيش از حد و بدون دليل و مدرک دچار شک وبدبيني هستيد، نياز به يک مشاوره ي روان پزشکي داريد، زيرا در اثر عدم تعادل هورمون هاو الکتروليت هاي بدن تان به طور ناخودآگاه دچار سوءظن مي گرديد که با دارو درماني مشکل تان برطرف مي گردد.

در طول مدت عادت ماهانه همسرتان، او را بيشتر مورد توجه و نوازش قرار دهيد.
همسرتان چند روز مانده به شروع عادت ماهانه، ممکن است عصبي، زودرنج، بي حوصله و بي نشاط شود. در اکثر خانم ها اضطراب تمام وجودشان را فرا مي گيرد و با کوچک ترين حرفي به جر و بحث مي پردازند. جان گري در کتاب زنان ونوسي، مردان مريخي اين خصوصيت زن ها به موج بودن آنها شبيه ساخته است بدين معنا که زن هنگامي که حس مي کند کسي او را دوست دارد عزت نفس او به مانند تلاطم امواج بالا و پايين مي رود، حس مي کند که درياي از عشق و محبت براي شوهرش در وجود خويش دارد هنگاميکه به بالاترين نقطه اوج مي رسد روحيه اش تغيير مي کند که اين زمان تقريباً مصادف است با آغاز ايام عادت ماهيانه ي او و حس مي کند که درونش خالي است و بايد از عشق و محبت سرشار گردد در اين هنگام زمان مناسبي براي خانه تکاني عاطفي است. پايين رفتن و فروکش کردن زن شبيه به پايين رفتن از يک چاه تاريک است که با آگاهي به درون خمير ناخودآگاه خويش و در تاريکي احساسات آشفته فرو مي رود. او به ناگاه ممکن توده اي از عواطف و احساسات گنگ و مبهم را تجربه نمايد و نااميد شود و فکر تنهاست و ياوري ندارد. اما کمي پس از آنکه موج به پايين ترين حد خود رسيد اگر احساس کند که مورد محبت و ياري قرار گرفته به خودي خود احساس بهتري پيدا مي کند. درست به همان سرعتي که افول کرده به همان شکل ناخودآگاه اوج مي گيرد و دوباره پرتوها عشق و محبت را بر روابط زناشويي خويش مي افکند. وقتي مرد به همسرش عشق مي ورزد همسرش از عشق مي درخشد بيشتر مردها به اشتباه توقع دارند که آن درخشش براي هميشه دوام داشته باشد اما چنين توقعي مثل آن است که انتظار داشته باشم هوا اصلاً تغيير نکند وخورشيد هميشه بدرخشد. وقتي همسرتان به دورن چاه تنهايي خود مي رود در آن لحظه بيش از هر وقت ديگري به شوهرش نياز دارد، فرصتي است براي مرد تا با ابراز عشق و محبتي خالصانه، به همسرش ياري رساند او اين دوران که با زمان قائدگي زن همزمان است زن در اثر کاهش آهن بدن، دچار خستگي مفرط و کلافگي مي شود و با کوچک ترين حرفي اشکش سرازير مي شود، آنها به دليل تغييرات ناگهاني هورمون هاي استروژن و پروژسترون بدن خود، در اين دوره فوق العاده حساس مي شوند و حتي ممکن است از شوهرشان بدشان بيايد ودوست نداشته باشند با شما صحبت کنند. او را راحت بگذاريد. نگران نباشيد او به زودي به حال طبيعي اش باز مي گردد فقط شما بايد فوق العاده با او مهربان باشيد لطفاً از او فاصله نگيريد و مراقبت هاي کافي را بعمل آوريد، جالب توجه اين است که در کشور ژاپن خانم ها وقتي وارد دوره عادت ماهانه مي شوند، کارت هاي مشخصي بر لباس شان نصب مي کنند تا ديگران از نظر رفتاري با آنها ملايم تر باشند، و مواظب هستند که موجب رنجش آنها نشوند، و يا اگر بدخلقي از آنها سرزد بدانند که آنها در چه وضعيتي هستند و حساسيت کمتري نشان دهند، آقايان محترم اگر شما نسبت به اين مسأله آگاهي لازم را پيدا کنيد متوجه خواهيد شد که در چنين دوراني نبايد با همسرتان جر و بحث کنيد و يا کج خلقي هاي همسرتان را به حساب بداخلاقي و عصبي بودن همسرتان نگذاريد.

آراستگي و زينت شما بسيار مهم است.
يکي از مهارتهاي مهم در خانواده، حفظ شادابي، تازگي و استمرار قابليتهاي محيط خانوادگي براي دوستي با يکديگر، دوست داشته شدن و پذيرفته شدن است؛ از جمله عواملي که به اين مهم کمک شاياني مي کند رعايت آراستگي و زيبايي، آرايش و پيرايش خود و زيباسازي محيط زندگي است، آراستگي مرد براي همسر و آرايش زن براي شوهر از اموري است که هم نشاط و شادماني فردي توليد مي کند وهم زمينه ي ايجاد دلبستگي، دوستي و مهرورزي را تقويت مي نمايد؛ از سوي ديگر ضريب خطا و دل بستن هر يک از زوجين به افراد ديگر و جلوه گري ظاهري در فضاي بيروني خانه را از بين مي برد. قال رسول الله (ص) «واغسلو ثيابکم و خذوا من شعورکم و استاکوا وتزينوا و تتطّفوا، فإن بني اسرائيل لم يکونوا يفعلون ذلک فزنت نساءهم» نهج الفصاحه
(لباسهاي خود را تميز کنيد و موهاي خود را کوتاه کنيد، مسواک بزنيد و آراسته و پاکيزه باشيد، چرا که بني اسرائيل چنين نکردند و زنانشان بدکاره شدند.)آراستگي مرد بر عفت و پاکدامني زنان مي افزايد. زنان ترک عفت نمودند چون شوهرانشان به آراستگي خود اهميت ندادند اين کلام ابالحسن (عليه السلام)در پاسخ به حسن بن جهم بود که حضرت را ديده بودند که خضاب نموده سؤال کردند فدايت گردم خضاب نموده ايد؟! و حضرت به آن گونه پاسخش را دادند و در ادامه نيز فرمودند اگر آراسته نباشي آيا خوش داري که همسرت را نيز مانند خود آشفته و غير آراسته ببيني؟ آقايان عزيز: اگر دوست داريد، نزد خانم تان جذاب تر جلوه کنيد مطابق با سليقه ي همسرتان اصلاح مو و صورت تان را انجام دهيد. همچنين لباس هايي را که دوست داريد و پيشنهاد مي کند را بپوشيد و هر چند وقت يکبار عطرتان را تغيير دهيد.

با احساس از همسرتان خداحافظي کنيد.
خداحافظي هم مانند سلام کردن، ايجاد محبت و الفت مي کند، بذر دوستي و مودت مي کارد. شما نبايد از اين امور به ظاهر کوچک و در واقع بزرگ و ارزشمند غفلت کنيد. کلمه خداحافظ را کاملاً صميمانه، پرمحتوا و با محبت بيان کنيد و دل همسر خود را گرم نگه داريد، تصور کنيد براي آخرين باري است که داريد او را مي بينيد. وقتي خانه را ترک مي کنيد او را ببوسيد، تا او هم با شوق بيشتري به انجام امورش بپردازد.

هنگام بازگشت از سفر يا مأموريت کاري، براي او هديه بخريد.
زماني که از سفر به خانه برمي گرديد، فراموش نکنيد که يک هديه حتي اگر ارزان قيمت هم باشد، برايش تهيه کنيد. چنين عمل شما براي او اين پيام را تداعي مي کند که حتي زماني که از او جدا بوده ايد، به فکر او بوده ايد و او را فراموش نکرده ايد، در ضمن به يکي از بهترين مستحبات دين خود هم عمل کرده ايد!

در دوران بارداري، همسرتان را درک کنيد.
زنان در دوران بارداري دچار تغييرات شديدي مي گردند. شکل اندام شان، خلق وخوي شان دگرگون مي شود. ممکن است زودرنج، عصبي، حساس، دچار حالت تهوع، کمردرد، سردرد، احساس تهوع نسبت به بعضي از مردها يا حتي بوي بدن شما گردند. با مشاهده ي چنين علائمي تعجب نکنيد. اين ها از عوارض دوران بارداري است.در اين دوران شما بايد به او آرامش و امنيت دهيد و فوق العاده در برابر او صبور و مهربان باشيد، و به او احترام بگذاريد زيرا خداوند متعال او را احترام کرده است، خداوند براي زن حامله ثواب «مجاهد في سبيل الله» معين کرده و وعده ي آمرزش گناهان به او داده است.زيرا رسالت الهي خويش را پذيرا گشته و امانت سنگين خدا بردوش او گذاشته شده است، زن باردار گوهر نفيسي را در کانون سينه دارد که اشرف کائنات و برترين موجودات است و دُرّ ثميني را در رحم مي پروراند که خدايش تاج کرامت بر سر نهاده و به واسطه ي خلقت او به خود تبريک گفته و خويشتن را در احسن الخالقين نام برده است. پس اگر مردي به زن باردار خود تندي و ترشرويي کند اگر بگوييم بي عاطفه و بي احساس است مبالغه نکرده ايم، پس لطفاً با او مهربان باشيد وقتي شروع به شکايت و ناله مي کند با او همدردي کنيد وبه او بگوييد که تمام حواستان متوجه اوست و درهنگام زايمان تنهايش نمي گذاريد و دستان تان در دست اوست تا نگراني اش از بين برود. زنان جوان، به خصوص در مورد زايمان اول، خيلي هراس دارند و مي ترسند، پس تنها کسي که قادر است به او آرامش روحي و جسمي دهد، شما هستيد. پس از زايمان هم تصور نکنيد همه چيز تمام شده و او ديگر نياز به کمک شما ندارد. بلکه او به دليل تغييرات هورموني و سريع پروژسترون خون ممکن است پس از زايمان تا چند ماهي، حالت افسردگي و خلق و خوي تحريک پذير پيدا کند. با توجه به مشاهده چنين علائمي بايد او را مورد توجه و محبت بيشتري قرار دهيد.درصورت شديد بودن علائم افسردگي او، با يک روان پزشک مشورت کنيد.در نگهداري و مراقبت از کودک، همسرتان را ياري دهيد تا از خستگي هاي مفرط او جلوگيري کنيد.

نامه اي عاشقانه برايش بنويسيد.
نامه نگاري، يادآوري ارزشمندي از بيان احساسات شماست. از طريق نامه مي توانيد به خوبي احساسات تان را به همسرتان ابراز کنيد. نامه، تجسم عيني عشق و علاقه انسان است که آن را مي توان پياپي در طول سال جاري و ساليان آتي زندگي خواند. در نامه هايتان بنويسيد که چه قدر دوستش داريد و حاضر نيستيد او را با هيچ زني در دنيا عوض کنيد. هم چنين مي توانيد بعضي از خاطره هاي عالي و لذت بخشي را که با هم داشته ايد را ذکر کنيد. اگر نوشتن نامه برايتان سخت است مي توانيد يک متن ادبي زيبا با چند بيت شعر برايش بنويسيد. اين قبيل نامه ها را همسرتان براي هميشه نگهداري مي کند و فوق العاده برايش با ارزش هستند. اگر در خانه کامپيوتر داريد مي توانيد براي او ايميل بزنيد و همراه ايميل خود يک کارت پستال زيبا ارسال کنيد. و يا در جايي از خانه، آشپزخانه و يا در کمد لباسش هديه اي را مخفي کنيد او زماني که به طور غيرمنتظره اين هديه را پيدا کند فوق العاده برايش جالب و مهيج است و از نظر او شما يک مرد استثنايي و فوق العاده با حال و سرزنده جلوه مي کنيد، با چنين اعمال زيباي شما، او حاضر است در موقعيت هاي گوناگوني زندگي، دنيا را به پاي تان بريزد. زيرا آن قدر به او لطف و مهرباني با شيوه هاي مختلف کرده ايد که جوابي به جز خوبي براي تان ندارد.

در ميهماني ها، تمام حواس تان به همسرتان باشد.
در ميهماني ها از زن خود چشم برنداريد و به زنان ديگر هر چند که ممکن است خيلي زيباتر از همسر شما باشند چشم ندوزيد. سعي کنيد با همسر خود گرم بگيريد و با او صحبت کنيد. طبق قانون “کارما” (يعني هر عملي که انجام دهيد، نتيجه اش به خودتان باز مي گردد) اگر مردي به زنان نامحرم نگاه هاي ناپاک و آلوده کند، چنين نگاه هايي از طرف مردان ديگر نيز متوجه همسرش مي شود زيرا قانون “کارما” يا قانون “عمل و عکس العمل” به طور مرتب در جهان به وظيفه اش عمل مي کند. چشم پاکي خود را به او اثبات کنيد.در خيابان و به خصوص در ميان دوستان او سرتان پايين باشد. بگذاريد نجابت شما زبانزد خاص و عام باشد. خانم ها از مردان چشم چران خوششان نمي آيد. سنگيني، نجابت و چشم پاکي شما، باعث جذابيت هر چه بيشتر شما مي گردد.

به همسرتان در خانه کمک کنيد.
خلوص و يکرنگي و صميميت ميان زن و شوهر، بسي عميق تر و طولاني تر وزيباتر از دوستي ميان دو رفيق است. شوهر اگر تصور کند ،کارکردن در خانه مخالف حرمت و شأن و شخصيت مردانه اوست، اشتباه کرده است. اميرالمؤمنين (عليه السلام) نيز در خانه کار مي کردند روزي رسول خدا (صلي الله عليه و آله) به خانه علي(ع)وارد شدند. او و فاطمه (سلام الله عليها)را ديدند که با کمک يکديگر با آسياب دستي آرد مي کنند. پيغمبر (صلي الله عليه و آله) فرموده کدام يک خسته تريد؟ علي (عليه السلام) عرض کرد:فاطمه خسته تر است. پيغمبر به او فرموده برخيز دخترم. فاطمه برخاست و پيغمبر به جاي او نشست و علي (عليه السلام) را در آرد کردن کمک نمود. شوهر بايد بدون اينکه زن تقاضاي کمک کند در کارها به او کمک کند، چون اگر زن عاقل و فعال و فداکار باشد با خود فکر مي کند که شوهرم از کار بيرون آمده و خسته است و مزاحمش نمي شوم ولي لذت زندگي در اين است که مرد بدون تقاضاي زن، گاهي به او کمک کند و يا لااقل اگر فرصت کمک کردن ندارد نظافت خانه را حفظ کند، اکثر خانم ها شکايت دارند که شوهرانشان پس از اصلاح مو و صورت، موهاي ريخته شده را تميز نمي کنند، و يا موقع تعويض لباس هايشان، آنها را در جاي مخصوص خود قرار نمي دهند پس آقايان محترم اگر کمک کار خانم تان نمي شويد حداقل رعايت اين گونه مسائل را بکنيد تا خانم تان وقت بيشتري پيدا کند که به شما توجه کند.

با حالت قهر به تختخواب نرويد.
اين مسئله کاملاً طبيعي است که انسان ها به خاطر اختلاف سليقه اي که با يکديگر دارند و هم چنين اينکه از دو محيط خانوادگي متفاوت هستند، بر سر موضوعي اختلاف پيدا کنند.ولي اين مسئله نبايد منجر به حالت قهر و دلخوري شما از يکديگر شود. به خاطر مقام عشق و دوست داشتن سريع پيش قدم شويد و معذرت خواهي کنيد.براي يک بار اين روش را امتحان کنيد تا ببينيد به چه آرامشي خواهيد رسيد. زيرا قهر و کينه در شما به مانند اين است که يک سطل زباله ي بدبو را با خود حمل مي کنيد و بيشتر از همه کس خودتان از بوي بد آن عذاب مي کشيد.

کارهاي فراموش شده را خودتان انجام دهيد.
يکي از مسائلي که ما را در رابطه مان به بي راهه مي برد، اين است که فکر مي کنيم نبايد همسرمان اشتباه کند. ممکن است چنين عباراتي به کار ببريد: فراموش کردي که ظرف را بشويي! چرا براي دستشويي صابون نگذاشته اي! انگار که همسرتان يک آدم آهني است و احتياج به برنامه ريزي دارد. در واقع او يک انسان معمولي است و مثل شما فراموش مي کند يا حواسش پرت مي شود و يا خسته مي گردد. بهتر است که فراموشي ها و اشتباهات همسرتان را با از خودگذشتگي و عشق و محبت به دوش بگيريد، اگر شما بتوانيد از اين انتقادات و شکايات خود دست برداريد، در آينده با کمال تعجب خواهيد ديد که همسرتان بيشتر فداکاري و از خود گذشتگي برايتان مي کند همانطور که الان با عشق و محبت وظايف خانه داري خود را انجام مي دهند و گرنه جز وظايف شان نمي باشد!

در زندگي تان عقاب باشيد نه مرغابي!
يک عقاب مشخصات جالبي دارد. انديشه هاي سبز و قدرت تسلط بر زندگي را در عقاب ها مي توانيد مشاهده کنيد، زيرا آنان تيز پرواز هستند و براي خود هدفي نشانه مي گيرند و با قدرت به سمت آن مي روند و بر بلنداي آسمان آشيان دارند. عقاب ها هرگز ترديد نمي کنند.زيرا مي دانند که ترديدها به آنها خيانت مي کنند. هرگاه دچار ترديد شديد، ابتدا با سه نفر متخصص و متعهد و دريادل و شجاع مشورت کنيد. با افراد حسود و ترسو مشورت نکنيد، نظر سه نفر فرد برجسته را بررسي کنيد اگر دو نفرشان يک راه حل را تأييد کردند کافي است. خانم ها از مرداني که عقاب هستند خوششان مي آيد و از مردان مرغابي صفت بيزارند زيرا مرغابي ها دائم دور و بر خودشان در آب مي چرخند و سرشان را به زير آب فرو مي برند و مرتباً هم غُر مي زنند! خانم ها از قدرت آقايان، انديشه هاي مثبت و هدفمند بودن آنها لذت مي برند. سعي کنيد يک برنامه ي پنج ساله براي زندگي تان برنامه ريزي کنيد از خودتان بپرسيد:آيا قصد خريد خانه جديدي داريد؟ آيا مي خواهيد شغل تان را تغيير دهيد؟ آيا قصد ادامه ي تحصيل داريد؟ به کارهايي مبادرت ورزيد که از انجامشان احساس رضايت مي کنيد و دوست داريد تنوعي در زندگي تان حاصل شود. وقتي در سراسر سال با تصميمات جزئي روبرو شديد مي توانيد با يکديگر مشورت کنيد، تا به آن هدف از قبل تعيين شده تان نزديک تر شويد و اين برنامه وسيله اي ارزنده براي گشودن باب ارتباط است وانگهي؛ اين خود اطمينان خاطر جالبي براي زوجين شمرده مي شود که براي مدت هاي طولاني قصد دارند که با يکديگر زندگي کنند و به يکديگر وفادار بمانند.

براي يک روز در قيد زمان نباشيد.
اگر در تمام لحظات عمرتان، در بند زمان و تحت نفوذ ساعت باشيد. احساس خستگي و کسل بودن مي کنيد. براي دميدن جان تازه اي به کالبدتان و تجديد نيرو ساعت تان را از دست برداريد و هر موقع که دوست داشتيد غذا بخوريد و يا هر موقع احساس نياز به خواب کرديد، بخوابيد. کارهايي که برايتان لذت بخش است را انجام دهيد. مي توانيد به پرورش گل و گياه بپردازيد. رسيدگي و پرورش گل و گياهان براي تقويت روحيه تان فوق العاده مناسب است.زماني که با خودتان رفتاري مهرآميز داشته باشيد با همسرتان نيز قادر به برقراري ارتباطي صميمانه و دوست داشتني خواهيد بود.
لطفاً سعي کنيد روحيه مردانه خود را نيز تقويت کنيد. هفته اي حداقل يک بار عضلات خود را زير فشار تمرينات ورزشي قرار دهيد. نرم دويدن، دوچرخه سواري، کوه نوردي، شنا و ساير ورزش ها. هفته اي دست کم يک بار به ديگران محبت کنيد، مي توانيد در صورت لزوم به غريبه ها و کساني که آنها را نمي شناسيد محبت کنيد. اگر کسي به کمک شما احتياج دارد و شما ترجيح مي دهيد استراحت کنيد، بکوشيد از اين استراحت صرف نظر کنيد و نياز او را برطرف سازيد. به قبول مخاطرات منطقي تن دهيد. انجام دادن و موفق نشدن، بهتر از هرگز انجام ندادن است. از خشم خود استفاده سازنده و مطلوب بکنيد، به انجام کاري بپردازيد يا مطلبي بنويسيد. احساس خود را به طور خصوصي يادداشت کنيد، بدين منظور خود را از شر توقعاتي که از ديگران داريد، رها مي سازيد. وقتي که توقعي از کسي نداشته باشيد خشم هم نخواهيد داشت. اگر از سر و صداي بچه ها در منزل سريعاً عصباني مي شويد به ياد داشته باشيد که بچه ها هميشه در حال حرکت و فعاليت هستند و سر و صدا دارند و عصباني شدن حاصلي ندارد.مي توانيد بچه هاي تان را ياري دهيد تا در زمينه هاي ديگر به کارهاي سازنده اي بپردازند. سعي کنيد هنگام عصبانيت نزد کسي برويد که دوستش داريد. يکي از راههاي خنثي کردن خشم، در دست گرفتن دست هاي اوست و آن قدر دست او را در دست خود نگه داريد تا چگونگي احساس خود را ابراز نموده و خشم خويش را برطرف کرده باشيد.خودتان را دوست بداريد، فهرستي از کارهاي به شدت مورد علاقه تان تهيه کنيد و هر هفته فرصتي را براي انجام دادن کارها مورد علاقه تان اختصاص دهيد.

مراسم عبادي و نمازهاي روزمره خود را سرموقع بجا آوريد.
همسران خوشبخت کساني هستند که با تکيه بر خدا و توکل بر او وتقوي و تعهد اخلاقي به يکديگر با پاکي با هم نماز عشق مي خوانند و با هم به سمت خدا مي روند.روزه ي عاشقانه مي گيرند و همواره دل شان در گرو عشق الهي است. با نماز خواندن تا حدود زيادي توهم ها و سوءظن ها و شک ها از بين مي رود و باعث اعتماد بيشتر و نفوذ مهر الهي در قلب هر دو نفر مي گردد. چقدر زيباست که با يکديگر دعاهاي مختلف را بخوانيد زيرا هر چه قدر که ايمان بيشتري داشته باشيد، خطاي کمتري مي کنيد و پاکي و نجابت با تقواي واقعي ارتباط مستقيم دارد. خواندن معاني و ترجمه هاي قرآن کريم در افزايش ايمان و آرامش قلوب تان فوق العاده ارزشمند و مفيد مي باشد. خداوند منبع ايمان و آرامش و شادي و اميد است. بدانيد اگر با چنين منبعي در تماس باشيد از لحظه لحظه ي زندگي تان لذت مي بريد و به کمال مي رسيد و خيلي راحت از مسائلي که ديگران آن را به کوه مشکلات در ذهن شان تبديل کرده اند، صرف نظر مي کنيد. چون که لذت هاي بالاتري را چشيده ايد و نگرش تان به جهان عوض شده و باور داريد که ساقي هر چه ريزد از لطف اوست و تمام کارها و حوادث حکمت خداوندي است و بي جهت خودتان را مضطرب و نگران نمي سازيد گاه گاهي دست همسران را بگيريد و به سفرهاي زيارتي برويد، اينگونه سفرها روح و جان شما را شستشو داده و از تشويش و نگراني رها مي سازد و به شما توان و نيرويي مضاعف براي ادامه ي زندگي تان مي دهد.

با همديگر کتابهاي مفيد و مثبت بخوانيد.
مطالبي که از کتابهاي گوناگون مي خوانيد مانند خوراکي براي ذهن و روح تان مي باشد. اگر مطالب کتاب ها، منفي و نااميد کننده باشند، ذهن شما را مسموم مي کنند و دچار يأس و نااميدي مي شويد و دست و دل تان به کار نمي رود.ولي اگر کتابها مثبت و انرژي بخش باشند، شما را در رساندن به قله هاي موفقيت صعود مي دهند. حال اگر زن و شوهر با يکديگر زماني را اختصاص دهند به خواندن کتابهاي مثبت و سازنده، علاوه بر اينکه از کنار همديگر بودن لذت مي بريد.با هم از مطالب مثبت کتاب ها استفاده برده و از آنها در طول زندگي مشترکتان استفاده مي کنيد. اين رهنمودها تنها گوشه اي از کارها و اعمالي است که شما جهت بهبود بخشيدن به زندگي و گام برداشتن براي داشتن زندگي موفق مي توانيد انجام دهيد، پيشنهاد ما اين است که پويا باشيد و راکد نمانيد.به جستجوي دانستني هاي بيشتر برويد و آنها را بياموزيد و سعي کنيد به آنها عمل کنيد تا به زندگي مطلوبي دست پيدا کنيد. از کسالت و افسردگي بپرهيزيد و هنگاميکه در زندگي با مشکلات مواجه شويد زمين نخوريد اگر هم خورديد سريعاً برخيزيد گرد و غبار را بزداييد و با توکل بر خدا به زيستن ادامه دهيد. عاشق خدا، خود، همسر، فرزندان و همه ي همنوعان خود، حيوانات و همه و همه باشيد زيرا که هر جا عشق حضور داشته باشد، سعادت نيز وجود خواهد داشت. خوبي هاي ديگران مخصوصاً همسرتان را ببينيد هيچ کس نيست که خوبي نداشته باشد خوبي ها را ضرب در دو کنيد و بدي هايشان را منها کنيد و نديد بگيريد. يکي از اديبان بزرگ ايراني گفته است: اگر شخصي نُه فضيلت و يک عيب داشت، به نهُ فضيلت او بينديشيد و يک عيب او را فراموش کنيد و اگر کسي نُه عيب داشت و يک فضيلت، نُه عيب او را فراموش کنيد و به يک فضيلت او بينديشيد.
زن و شوهر براي شناخت يکديگر نياز به تلاش بسياري دارند، تلاش کنيد يکديگر را بهتر بشناسيد با مطالعه ي کتابهاي مفيد کتابهاي بسياري در زمينه روان شناسي زن و مرد وجود دارد آنها را تهيه کنيد و بخوانيد و يا به کلاسها، همايشها و جلسات سخنراني در اين ز مينه برويد و ياد بگيريد، زمانيکه طعم شيرين با هم خوشبخت بودن را چشيديد ديگر حاضر نيستيد حتي ثانيه اي از زندگي مشترکتان را با جر و بحث و يا خداي ناکرده قهر سپري کنيد، ما نمي گوييم زندگي خالي از اين گونه مسائل باشد زيرا بالاخره اختلاف سليقه ها وجود دارد ولي با تمرين و صبر مي توانيد تنشها را کم و کم کم سرد و خاموش کنيد و بستري پر از آرامش، عشق، محبت براي تربيت نوگلان خود مهيا سازيد و خود نيز در کنار آنها از زندگي در کنار يکديگر لذت ببريد و آن گاه است که مي فهميد چرا خداوند متعال زن و شوهر را سکينه و آرامش بخش يکديگر معرفي کرده است، حالا براي شروع از همين مقاله آغاز کنيد به توصيه هاي آن عمل کنيد و نتايج بسيار خوب آن را مشاهده کنيد. براي شما زندگي سرشار از اميد و موفقيت آرزومنديم.

مطالب مشابه