سیدحسن نصرالله چگونه سعودی‌ها را میخکوب کرد؟

سیدحسن نصرالله چگونه سعودی‌ها را میخکوب کرد؟

اگر کسی تحلیل ها و اظهار نظرهایی که از آغاز تجاور نظامی عربستان به یمن را مطالعه و مقایسه کند قطعا به این نتیجه می رسد که تاکنون  هیچ تحلیلی از نظر جامعیت به پای تحلیل ها و دیدگاههای که سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان طی چند سخنرانی ایراد کرده است ، نمی رسد .با وجود اینکه وی ازحامیان اصلی انقلابیون یمنی به رهبری انصارالله است اما در عرصه ارائه تحلیل و دیدگاه خود اصل را بر صداقت و انصاف قرار می دهد به گونه ایی که افکار عمومی رژیم صهیونیستی در خلال جنگ سال 2006 به وی «دشمن صادق » لقب دادند. در این راستا سید حسن نصر الله در آخرین سخنرانی خود در همایش همبستگی و وفاداری به مردم یمن بار دیگر از زوایای مختلف به بررسی و تحلیل تجاوز نظامی عربستان به یمن پرداخت . وی در این زمینه سه دلیل واهی و یک دلیل اصلی برای این تجاوز ذکر کرد :

دلایل واهی عربستان برای تجاوز نظامی به یمن

-بازگرداندن مشروعیت و رئیس جمهور مستعفی

-پایان دادن به تهدیدات فرضی یمن علیه عربستان

-رویارویی با سلطه و اشغالگری ایران

هدف اصلی عربستان از تجاوز نظامی به یمن

-احیای قیمومیت امریکا و عربستان بر یمن

وی در ادامه به ذکر توجیهات هواداران تجاوز نظامی عربستان به یمن و نقد آنها پرداخت.در واقع روی دبیرکل حزب الله لبنان در این زمینه مزدوران قلم بدست عربستان در جهان عرب است .

نقد و ابطال توجیهات هواداران تجاوز نظامی عربستان به یمن

1- ادعای دفاع از عربیت یمن

یکی از این توجیهات ادعای دفاع از عربیت یمن است که سید حسن نصرالله با چند شیوه نقدهای جدی به این ادعا وارد کرد :

الف )با طرح سوال های روشن تر از جواب :

« آیا ملت های عربی به نظام عربستان اختیار دادند که به نمایندگی از آنها جنگ به راه بیندازد و به یمن حمله کند؟ سوال دیگر این که جنگ عربی علیه چه کسی؟اگر ملت یمن عرب نیست، پس عرب کیست؟ »

ب)شواهد تاریخی

در این خصوص دبیرکل حزب الله لبنان با ذکر مستندات تاریخی تصریح کردند که یمنی ها قبل از اسلام صاحب تمدن بودند و بعد از اسلام نیز خدمات زیادی چه در عرصه جهاد و چه در نشر اسلام کردند و اسلام از طریق تجار یمنی به اندونزی بزرگترین کشور اسلامی گسترش یافت

ج)جدلی

سیدحسن نصرالله با استفاده از این شیوه توپ را به زمین سعودی ها انداخت و آنها را در موقعیت پاسخگویی برای اثبات هویت عربی عربی خود قرار داد و خطاب به سعودی ها گفت :

«…آنانکه امروز به ملت یمن تجاوز می کند باید دلیلی برای مسلمان و عرب بودن خود بیاورند. »

2-وجهه مذهبی وطایفه‌ای بخشیدن به تجاوز عربستان به یمن

با توجه به اینکه عربستان نتوانسته است ائتلاف منطقه ای و بین المللی مورد نظر خود را برای تجاوز نظامی به یمن تشکیل دهد ،لذا به ناچار به حربه ضد اسلامی مذهبی کردن جنگ روی آورده است تا از این طریق سنی ها را به مشارکت در جنگ علیه یمن تحریک کند .با اینحال همچنانکه سید حسن نصرالله در سخنان خود تصریح کردند این حربه هرچند بار دیگر عربستان را به القاعده و یا حزب اصلاح یمن (شاخه یمنی اخوان المسلمین )نزدیک کرده اما در کل نتوانسته است به هدف ضد اسلامی و ضد دینی خود در این زمینه جامه عمل بپوشاند و اهل تسنن را یکبار دیگر فریب دهد .

3-مقابله با تهدید های موجود علیه حرمین شریفین

با توجه به اینکه عربستان از قومی و مذهبی کردن جنگ یمن نتیجه نگرفت لذا به حربه جدید برای تحریک سنی ها متوسل شد و آن القای حمله حوثی های شیعه به حرمین شریفین است اما سید حسن نصرالله پاسخ های دندان شکن به این تبلیغات دادند.وی در سخنان خود تصریح کرد : « اولا تهدید از جانب داعش است که ماه ها قبل و پس از آن که خلافت خود را در موصل اعلام کرد، گفت در آینده به جزیره العرب می آید و کعبه را ویران می کند زیرا بر اساس فکر و ادعای داعش ، تعدادی سنگ سیاه و بی صداست که مردم آن را طواف می کنند و آن را می پرستند که با توحید خالص تعارض دارد. {دوم} این تهدید از داخل عربستان سعودی و از افکار وهابی و فرهنگ وهابیت نشأت می گیرد. در آوریل سال هزار و نهصد و بیست و شش ، پیروان وهابی وی بر اساس فرهنگ و افکار خود همه آثار دینی و تاریخی رسول خدا (ص) به جز قبله را ویران کردند. آنها همه خانه ها و آثار صحابه، قبرها و آثار تاریخی و قلعه ها را تخریب کردند و چیزی را باقی نگذاشتند…. همه چیز را نابود کردند و روی هر قبری یک سنگ گذاشتند و به سوی مزار پیامبر (ص) می رفتند که فریادها در جهان اسلام بلند شد. جنجال گسترده ای در مصر ، هند که پاکستان هنوز جزئی از آن بود، ترکیه، ایران، عراق، سرزمین شام، کشورهای آفریقایی و به طور کلی در جهان اسلام به راه افتاد. اتفاقا دو کشور که باعث شدند ملک عبدالعزیز آل سعود به وهابی ها اجازه ندهد مزار پیامبر را تخریب کنند، مصر و هند یعنی پاکستان فعلی بودند…ما نمی دانیم چه زمانی گروهی از جوانان که در مدارس وهابی در عربستان سعودی تحصیل کرده اند و تصمیم خالصانه توحیدی و مبارزه با شرک را اتخاذ کرده اند ، کمربند انفجاری می بندند و مزار پیامبر (ص) را منهدم می کنند، ولی تهدید از جانب یمن نیست، این یک دروغ است.»

مصادیق شکست و ناکامی عربستان در جنگ یمن

و بالاخره اینکه سید حسن نصر الله در بخش پایانی سخنان خود به تکرار پیش بینی قبلی خود مبنی بر شکست حتمی عربستان در جنگ یمن پرداخت و مصادیقی را در اینباره ذکر کرد:

-ناکامی در بازگرداندن عبدربه به عدن

«…آنها نتوانسته اند عبدربه منصور هادی و دولت وی را به صنعا یا عدن برگردانند… شاید علت انتخاب خالد بحاح به عنوان معاون رئیس جمهور نیز این باشد که در نهایت از ارتش عربستان سعودی بخواهد از عملیات زمینی در یمن خودداری کند. »

-ناکامی در وادار کردن مردم به تسلیم

“…مقاومت گسترده ارتش و ملت یمن و پایداری و مقاومت و اراده سیاسی و صبر آنها بود که بسیار غافلگیر کننده و شگفت انگیز بود… آنها برای جنگی طولانی مدت آماده می شوند و تا این لحظه در چهره مردان و زنان و کودکان و نیروهای ارتش یمن و کمیته های مردم و نیروهای مقاومت نشانه ای از شکست دیده نمی شود.”

-ناکامی در تبدیل جنگ به شیعه و سنی

آنها (دشمنان) نتوانستند درگیری ها را به درگیری های داخلی بین زیدی ها و شافعی ها تبدیل کنند. به عبارت دیگر به درگیری بین سنی و شیعه تبدیل کنند یا به عبارت دیگر به درگیری بین  شمال و جنوب تبدیل کنند.

نتایج معکوس جنگ پیشدستانه

آل سعود یمن را تهدیدی احتمالی برای خود دانست و دست به اقدامی پیشگیرانه زد اما با این تهدید احتمالی چه کار کرد؟  اگر چنین تهدیدی وجود نداشت اکنون آن را به وجود آورده است و اگر احتمالی بود آن را  حتمی و قطعی کرد. فرض کنیم گروهی در یمن بودند که واقعا تصمیم داشتند عربستان سعودی را تهدید کنند، اکنون این تهدید احتمالی به تهدیدی قطعی آن هم در سطح کل یمن تبدیل شده است.

در مجموع همچنانکه ملاحظه شد سید حسن نصر الله در سخنان اخیر خود در همایش همبستگی و وفاداری با ملت یمن هم کاملترین تحلیل را از انگیزه و اهداف عربستان از تجاوز نظامی به یمن ارائه داد و هم اینکه به صورت مستدل به اتهامات و تبلیغات واهی و دروغین سعودی پاسخ داد و در عین حال دورنمای واقع بینانه از چشم انداز جنگ ارائه کرد که چیزی جز شکست در انتظار خاندان آل ْ سعود نیست.

* کارشناس مسائل غرب آسیا

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید