بي حجابي و بدحجابي، زوال اخلاقي وانحطاط اجتماعي

بي حجابي و بدحجابي، زوال اخلاقي وانحطاط اجتماعي

پايه واساس صفات عالي و رفتار انسان ، تنها ايمان ديني وتوحيدي است . بر اين اساس ،تأثير بي بند و باري هاي اجتماعي مانند خودنمايي و بدحجابي زنان جامعه که بسياري از آنها درحقيقت ، بي حجابي است، درتضعيف و سقوط عفت واخلاق نيکو، امري بديهي و روشن است؛ چرا که چشم و گوش وديگر اعضا، پل ارتباطي روح ما با جهان بيرون از ماست و اين يک حقيقت است:«که هرچه ديده بيند، دل کند ياد».
از اين رو، اگر درجامعه امور مربوط به عفاف و حيا رعايت نشود .فضاي معنوي ، جاي خود را به فضاي خودنمايي وشعله ور ساختن غرايز شهواني بدهد و بذر شهوت را در دل هاي جوانان و نوجوانان بروياند، فکر افراد جامعه به ويژه جوانان بدون همسر، از امور حياتي و ارزشي، به سمت شهوت ها کشيده مي شود.ازخداي خود که همواره حاضر و ناظر بر اعمال نيک و بد است، غافل مي مانند و زندگي موقت دنيا را برزندگاني حقيقي که آخرت است، مقدم مي دارند و به وادي وحشتناک روابط غير انساني وغير اخلاقي و شهوت هاي نامشروع کشيده مي شوند.
براين اساس، يگانه اساس ومبناي فضايل انساني- ايمان به خدا و قيامت- به دست فراموشي سپرده مي شود و در نتيجه،خطرهاي بزرگي فرد و جامعه را تهديد خواهد کرد که برخي از آنها عبارتند از:صفات پسنديده جاي خود را به صفات رذيله وناپسند مي دهند؛ اعمال ورفتار ناشايست مانند ستم، جنايت، خيانت، خشونت، فساد، بزهکاري، نا امني ومانند آن در جامعه افزايش مي يابد؛ استعداد اخلاقي و فضيلت خواهي فرزندان شکوفا نمي شود. چه بسا زنده به گور مي شوند و رفتارهاي ناسازگارانه و بزهکارانه در آنها رواج مي يابد.
درچنين شرايطي، آتش اين فتنه ها و خطرها، دامن خود زنان آسيب زا را نيز فرا خواهد گرفت و خود و خانواده آنان نيز در اين آتش خواهند سوخت، چنان که بسياري ازآنها گرفتار شدند. چه بسا دختراني که مورد تجاوز به عنف قرارگرفتند يا گرسنگان شهوت آنان را اغفال کردند و چه بسيار زنان خودنمايي که استعدادهاي عالي و اخلاقي خويش را مختل يا تباه ساختند و بر اثر تحول اخلاقي آنها يا همسرانشان يا فرزندانشان، زندگي شيرين آنها به دوزخ سوزان تبديل شد.
بر اين اساس، ديگر افراد جامعه نيز بايد منتظر باشند روزي قانون عکس العمل، دامن آنها را فرا گيرد. در آتش عقوبت رفتار خويش گرفتار شوند؛ مگر اينکه تا دير نشده، بيدار شوند و با توبه، گذشته خود را جبران کنند که خداوند، آمرزنده و با اهل ايمان، مهربان است:«والله غفور رحيم»(توبه:27)(1).

نمونه هايي از موفقيت زنان محجبه درعرصه هاي علمي، فرهنگي، ورزشي

-توانايي بانوان مسلمان و محجبه ايراني به جهانيان ثابت شد:الهه احمدي وکسب نخستين قهرماني براي تيراندازي ايران در خرداد1388.
-موفقيت بانوان ايراني در مسابقه هاي پومسه جهاني، حيرت همگان را برانگيخت . اين درحالي است که به گزار ش ايرنا، بانوان ايراني در حالي موفق به کسب پيروزي ارزشمند شدند که براي نخستين بار، در اين مسابقه ها شرکت کرده بودند(2).
-معصومه سعيدي با حمايت سازمان ورزش شهرداري تهران، قله 7546 متري در چين را به عنوان نخستين بانوي تهراني فتح کرد(3).
به گزارش مهر، نادره دروديان به عنوان داور اعزامي کشورمان به دومين مسابقات فوتبال غرب آسيا که در شهر امان پايتخت اردن برگزار شد، ديدار تيم هاي لبنان واردن را با پوشش و حجاب کامل قضاوت کرد(4).

پي نوشت:

1-محمد رضا کوهي، آسيب شناسي شخصيت و محبوبيت زن، صص66و67.
2-خبرگزاري ايراني ايرنا، 1387/9/28.
3-سايت پايگاه جامع زنان ايران،1388/6/23.
4-سايت روز، 1388/6/6.

منبع:اشارات شماره128

مطالب مشابه