علي بن محمد رحمه الله ، نايب چهارم

علي بن محمد رحمه الله ، نايب چهارم

آخرين نايب حضرت مهدي عليه السلام علي بن محمد سمري است که به دليل شدت مراقبت هاي حکومت عباسي چندان آزادي عمل نداشت. مدت وکالت وي نيز از ديگران کمتر و نزديک به دو سال بود. از ايشان هم در طول وکالت، کراماتي نقل کرده اند. (1)

پايان امر نيابت
شش روز پيش از وفات علي بن محمد، توقيعي از سوي امام دوازدهم عليه السلام صادر شد که با پيشگويي زمان مرگ آخرين نايب، حکايت از آغاز ايام اندوهبار غيبت کبري مي کرد:
اي علي بن محمد سمري! خداوند پاداش برادران ديني تو را در مصيبت مرگت بزرگ دارد! تا شش روز ديگر خواهي مرد.پس امر خود را سامان بده و درباره ي نيابت و وکالت به هيچ کس وصيت مکن که به جاي تو بنشيند؛ زيرا غيبت کامل فرا رسيده است. ديگر تا آن روزي که خداي تبارک و تعالي بخواهد ظهوري نخواهد بودو آن پس از مدت درازي خواهد بود که دل ها را سختي فرا گيرد و زمين از ستم و بيدار پر گردد. به زودي برخي شيعيان ادعاي مشاهده خواهند کرد، ولي بدان هر کس پيش از خروج سفياني و برآمدن صيحه و بانگ آسماني، ادعاي ديدن کند، دروغگو و تهمت زننده است. قدرت و توانايي از آن خداوند بلند پايه ي بزرگ است. (2)
و با گذشت شش روز، در نيمه ي شعبان سال 328 هجري همان گونه که حضرت خبر داده بود، او وفات يافت و کتاب نيابت نيز بسته شد و عصر غمبار غيبت کبري آغاز گشت.

پي نوشت :

1. الغيبه شيخ طوسي، ص 395؛ بحارالانوار، ج 51، ص 361.
2.الاحتجاج، ج 2، ص 478؛ کمال الدين ، ج 2، ص 516؛ الغيبه شيخ طوسي، ص 395؛ بحارالانوار ، ج 51، ص 360و ج 2، ص 151 و ج 53، ص 318.
منبع: کتاب باز شناختي از يوسف زهرا عليه السلام

مطالب مشابه