آداب قرائت قرآن از منظر آیت الحق سید علی قاضی رحمه الله

آداب قرائت قرآن از منظر آیت الحق سید علی قاضی رحمه الله

آیت الله شیخ محمد تقی آملی رحمه الله می فرمود: «من در بحث فقه آیت الله قاضی شرکت می کردم؛
روزی از ایشان سؤال کردم: که ما می خوانیم و می شنویم که عده ای موقع قرائت قرآن جلویشان آفاق باز می شود و غیب و اسرار برای آن ها تجلی می کند؛ در حالی که ما قرآن می خوانیم و چنین اثری نمی بینیم!

مرحوم قاضی مدت کوتاهی به چهره من نظر کرد سپس فرمود:
بلی! آن ها قرآن کریم را تلاوت می کنند و با شرایط ویژه، رو به قبله می ایستند؛ سرشان پوشیده نیست، کلام الله را با هر دو دستشان بلند می کنند، و با تمام وجودشان به آنچه تلاوت می کنند، توجه دارند و می فهمند جلوی چه کسی ایستاده اند!
اما تو قرآن را قرائت می کنی در حالی که تا چانه ات زیر کرسی رفته ای! و قرآن را روی زمین می گذاری و در آن می نگری . . . !»

منبع: وبسایت فرهنگ اخلاقی ذکریک

مطالب مشابه