مثل ها و پندها

مثل ها و پندها

 

 

 

«قدرت یافتن کافر» (1)
گردو و پوست آن:
شما گردو را که می خواهید بشکنید، با دست بالا می برید و محکم بر زمین می زنید. حال اگر پوست گردو ضخیم بود طبیعتاً بالاتر می برید تا محکم تر به زمین بکوبید. پس باور کنید که اگر کافر در این دنیا بالا و بالاتر می رود تنها علتش این است که محکم و محکم تر به زمین بخورد.

«تأثیر همنشین» (2)
آبله:
اخلاق بد هم مثل میکروبهای آبله است که مسری می باشند. مثلا تکبر خودش یک بیماری مسری است. گاهی انسان با متکبر معاشرت می کند، متکبر می شود. همانطوری که اگر با شخص دچار آبله هم غذا شود . آبله می گیرد.
با غافل هم که انسان می نشیند، غافل می شود. با اهل دنیا هم که بنشیند ، اهل دنیا می شود. وقتی با کسی که همه چیزش برای تجملات و برای به رخ مردم کشیدن یا امثال این ها کار می کند، معاشرت کرد یاد می گیرد. بچه همه اگر با اینها معاشرت کرد یاد می گیرد. کسی که غیبت می کند، اگر انسان با او معاشرت کرد اهل غیبت می شود.

پی نوشت :

1. مثل ها و پندها ج2 / ص 85.
2. همان ج 1 / ص 28.
منبع:مثل ها و پند ها ، آیت الله حائری شیرازی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید