شما از کدام گروه والدین هستید؟

شما از کدام گروه والدین هستید؟

نویسنده: روجا میرحیدری

 

آنچه این تست به شما پیشنهاد می کند، رفتار با تکنیک های خاص برای بزرگ کردن کودک نیست، بلکه بیشتر بررسی رفتار کلی شما در خصوص نزدیکان و خصوصاً در مورد افرادی است که می توانید بر آنها حاکم باشید. به هر حال نسل جدید، نسلی معترض محسوب می شود و به آسانی، تجربیات بزرگ ترها را برای یافتن راه زندگی اش نمی پذیرد و در همان حال، نیاز شدیدتری به این تجربیات برای هدایت اولین گام هایش در زندگی دارد. پاسخ هر سوال را که بیشتر از بقیه با نظریات شما تناسب دارد، علامت بزنید.

آیا تاکنون هیچ یک از قوانین اجتماعی را زیر پا گذاشته اید؟

الف)نه، تا جایی که در توانم بوده هیچ وقت این کار را نکردم.
ب)بله، گاهی اوقات، هنگامی که منافعم ایجاب می کخرد.
ج)بله، بیشتر اوقات. من استقلال خودم را دوست دارم.

آیا دوست دارید با کودکان بازی کنید؟

الف)بله من خیلی دوست دارم.
ب)من اصلاً این کار را دوست ندارم.
ج)اگر حوصله داشته باشم، در بازی آنها شرکت می کنم ولی لذت زیادی از این کار نمی برم.

آیا بهتر است به پسرها، رفتار و بازی پسرانه و به دخترها، رفتار و بازی های دخترانه را آموزش دهیم؟

الف)نه، هر کودک شخصیت خاص خود را دنبال کند.
ب)بله، اگر بخواهیم آنها تا حد امکان به سادگی در جامعه جا بیفتند.
ج)ارائه الگوهای مردانه به پسرها و الگوهای زنانه به دخترها برای تطبیق آنها با الگوهای رایج در جامعه ضروری است.

هنگامی که برای تماشای برنامه ای، همراه با کسی از خانه بیرون می روید:

الف)ترجیح می دهید بر حسب میل او انتخاب کنید.
ب)سعی می کنید او را متقاعد سازید و به دیدن چیزی که شما انتخاب کرده اید، بیاید.
ج)هر دو، آن چیزی را که معروف شده می بینید.

آیا پدر و مادر، باید مشکلات و غصه های خود را با فرزندانشان در میان بگذارند؟

الف)بله
ب)نه، آنها وقتی بزرگ شوند، خودشان به اندازه کافی از این مسایل برای فکر کردن و نگران بودن خواهند داشت.
ج)همه چیز را نه، ولی برخی از مشکلات را در صورتی که درحد فهم آنها باشد، می توان برایشان مطرح کرد.

آیا معتقدید کودک باید آموزش ببیند تا اهداف و سلیقه والدین را در پیش بگیرد؟

الف)بله، تا هنگامی که کم سن باشد، این کار برای او آسان است.
ب)بله، ولی درعوض والدین هم باید به ذائقه او احترام بگذارند.
ج)هم بله و هم نه. همه چیز بستگی به ذائقه و شخصیت پدر و کودک دارد.

آیا باید این اصل را به کودکان آموزش داد که باید به کسانی که دوستشان داریم، نسبت به غریبه ها احترام بیشتری بگذاریم؟

الف)بله، این باعث می شود زندگی خانوادگی خوشایندتر شود.
ب)این ایده الی است که دستیابی به آن در زندگی، عملی غیرممکن است.
ج)نه، ادب بیش از حد، فاصله زیادی را بین اعضای خانواده به وجود می آورد.

ساعات صرف غذا باید چگونه باشد؟

الف)غذا باید در ساعات معین و با حضور همه برگزار شود. این موقعیت مناسبی برای گردهمایی خانوادگی است.
ب)این قضیه احتیاج به نرمش زیادی دارد تا تمام اعضای خانواده با آزادی در ساعت معینی، برای صرف غذا دور هم جمع شوند.
ج)این مساله قدیمی است و بهتر است هر کس همان طور که می خواهد آزاد باشد.

در ستون های جدول زیر، در هر ستون یکی از حرف های الف، ب و ج را که مربوط به پاسخ شماست، مشخص کنید.

شماره سوال 1 3 2 1 الف ب ج 2 ب الف ج 3 ب ج الف 4 ب الف ج 5 ب ج الف 6 الف ب ج 7 ب ج الف 8 الف ج ب 9 الف ج ب 10 الف ب ج
اگر در پاسخ شما، ستون 1 حاکم باشد، شما به گروهی از والدین تعلق دارید که اصطلاحاً به آنها نوع «اقتداری» گفته می شود، شما دوست دارید دیگران تحت تسلط قوانین شما باشند.
اگر در پاسخ های شما، ستون 2 حاکم باشد، شما از گروه از والدین دموکراتیک هستید. در پیش گرفتن چنین رفتاری، نیاز به صبر و آگاهی زیادی دارد اما در دراز مدت مطمئناً روشی است که بیشترین ثبات را به خانواده می دهد و بالاترین رضایتمندی را در کودکان به وجود می آورد.
سرانجام اگر ستون 3 در پاسخ های شما حاکم باشد، به گروه والدین بی خیال پیوسته اید. پدر و مادری که گذشت بیش از اندازه ای دارند و هر چیزی را که کودک می خواهد برایش تهیه می کنند و انسان لوس و ناز پروده ای بار می آورند که بعدها نمی تواند هیچ گونه مخالفتی را با خواسته های خود تحمل کند و قدرت گذر از مشکلات زندگی را ندارد.
اگر ستون 1 و 3 در پاسخ هایتان حاکم است، رفتار شما بین این دو گروه از والدین در حال نوسان است، این وضع خطرناک ترین حالت برای کودک و شکل گیری شخصیت اوست. رفتار نامنظم شما باعث می شود کودک نظریه ثابت و پایداری درباره آنچه خوب نیست نداشته باشد.
منبع:نشریه خانه و خانواده شماره 170

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید