دیدگاه مقام معظم رهبری نسبت به زنان

دیدگاه مقام معظم رهبری نسبت به زنان

زن وسیله ای برای سوداگری و فرهنگ سازی
مثل همه ى موضوعات دیگر، موضوع زن هم دستمایه یى شده است در دست سوداگران همه ى ارزشهاى انسانى . در دنیا و در رسانه هاى جمعى عالم ، در طول سالهاى متمادى ، آن کسانى که نه براى زن ، نه براى جنس انسان ، نه براى کرامتهاى انسانى ، جز در محاسبه ى با پول ارزشى قائل نیستند – که متاءسفانه در تمدن کنونى مغرب نقش مهمى را در همه ى عرصه ها ایفا مى کنند – مساءله ى زن را هم براى خودشان در میدانهاى مختلف به صورت یک سرمایه ، به صورت یک وسیله ى سوداگرى درآوردند؛ روى آن بحث مى کنند، فرهنگ سازى مى کنند، تبلیغ مى کنند، ذهنهاى مرد و زن همه ى دنیا را در سر دو راهىِ یک وسوسه و گمراهىِ بزرگ قرار مى دهند. در چنین شرایطى ، جا دارد زن مسلمان با تاءمل در مفاهیم اسلامى و ارزشگذاریهاى اسلامى و با دقت در خطوطى که در نظام اسلامى براى پیشرفت زنان و مردان پیش بینى شده است ، هویت خود را بازیابى کند؛ قامت رساى استدلال را در مقابل سفسطه ها و وسوسه هاى عوامل صهیونیسم و سرمایه گذارى و زراندوزى به نمایش دربیاورد.
اسلام در مقابل جاهلیتى که به زن ظلم مى کرد، ایستادگى کرد؛ هم در میدان معنویت و فکر و ارزشهاى انسانى ، هم در میدان حضور سیاسى ، هم از همه بالاتر در عرصه ى خانواده . زن و مرد ناگزیر اجتماع کوچکى به نام خانواده دارند، که اگر در جامعه یى ارزشگذارى درست صورت نگیرد، اولین نقطه یى که به زن ستم مى شود، داخل خانواده است . در هر سه عرصه ، اسلام ارزشگذارى کرده است .

پیشگامی زنان در حرکت های معنوی انسان
در زمینه ى مسائل معنوى ، زنان جزو پیشگامان حرکت معنوى انسان به سوى پیشرفتها هستند. در قرآن وقتى مى خواهد براى انسانهاى مؤ من مثال بزند، مى فرماید: ((و ضرب اللّه مثلا للذین امنوا اءمراءه فرعون ))؛ از یک زن مثال مى زند. آن جایى که بحث ایمان و اسلام و صبر و صدق و مجاهدت در راه به دست آوردن ارزشهاى انسانى و اسلامى و معنوى است ، مى فرماید: ((انّ المسلمین والسلمات و المؤ منین و المؤ منات و القانتین و القانتات و الصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابرات )). در این آیه ده عنوان براى ارزشهاى معنوى ذکر مى شود؛ اسلام ، ایمان ، قنوت ، صدق ، صبر، خشوع و دیگر چیزها. زن و مرد در این میدان دوش به دوش حرکت مى کنند و پیش مى روند؛ هر دو را ذکر مى کند. این بت مردگرایى که در جاهلیتها همیشه به وسیله ى مردان و حتى به وسیله ى زنان پرستیده مى شد، اسلام در این آیات این بت را مى شکند. در میدان مسائل سیاسى و اجتماعى ، بیعت زن را یک امر لازم و یک مساءله زنده معرفى مى کند.
شما ملاحظه کنید که در دنیاى غرب و همین کشورهاى اروپایى که این همه مدعى دفاع از حقوق زنان هستند – که تقریبا همه اش هم دروغ است – تا دهه هاى اول این قرنى که تمام شد، زنان نه فقط حق راءى نداشتند، نه فقط حق گفتن و انتخاب کردن نداشتند، حق مالکیت هم نداشتند؛ یعنى زن مالک اموال موروثى خودش هم نبود؛ اموال او در اختیار شوهر بود! در اسلام بیعت زن ، مالکیت زن ، حضور زن در این عرصه هاى اساسى سیاسى و اجتماعى تثبیت شده است :
((اذا جائک المؤ منات یبایعنک على ان لا یشرکن باللّه )). زنها مى آمدند با پیغمبر بیعت مى کردند. پیغمبر اسلام نفرمود که مردها بیایند بیعت کنند؛ به تبع آنها، هرچه که آنها راءى دادند، هرچه که آنها پذیرفتند، زنها هم مجبور باشند قبول کنند؛ نه ، گفتند زنها هم بیعت مى کنند؛ آنها هم در قبول این حکومت ، در قبول این نظم اجتماعى و سیاسى شرکت مى کنند. غربیها هزار و سیصد سال در این زمینه از اسلام عقبند و این ادعاها را مى کنند! در زمینه ى مالکیت هم همین جور؛ و زمینه هاى دیگرى که مربوط به مسائل اجتماعى و سیاسى است .

فاطمه(س) الگوی زنان دنیا
خود الگوى فاطمه ى زهرا (سلام اللّه علیها) که چه در دوران کودکى ، چه بعد از هجرت پیغمبر به مدینه ، در داخل مدینه ، در همه ى قضایاى عمومى آن روز پدرش که مرکز همه ى حوادث سیاسى اجتماعى بود، حضور داشت ، نشاندهنده ى نقش ‍ زن در نظام اسلامى است . البته فاطمه ى زهرا (سلام اللّه علیها) قله ى این فضائل است . زنان برجسته ى دیگرى هم در صدر اسلام بودند؛ بامعرفت ، باخرد، باعلم ، حاضر در میدآنها حتى حاضر در میدانهاى جنگ ؛ حتى تعدادى که نیروى بدنى داشتند، حاضر در میدان دلاورى در جنگ ؛ شمشیرزنى و سربازى . البته این را اسلام براى بانوان واجب نکرده و از دوش آنها برداشته است ؛ چون با طبیعت جسمى و نیز با عواطف آنها سازگار نیست .

زن ریحانه خانواده است
در داخل خانواده هم ، از نظر اسلام مرد موظف است که زن را مانند گلى مراقبت کند. مى فرماید: ((المراءه ریحانه ))؛ زن گل است . این مربوط به میدانهاى سیاسى و اجتماعى و تحصیل علم و مبارزات گوناگون اجتماعى و سیاسى نیست ؛ این مربوط به داخل خانواده است .
((المراءه ریحانه و لیست بقهرمانه ))؛ این چشم خطابینى که گمان مى کرد زن در داخل خانه موظف به انجام خدمات است ، این دید را پیغمبر با این بیان تخطئه کرده است . زن مانند گلى است که باید او را مراقبت کرد. با این چشم باید به این موجود داراى لطافتهاى روحى و جسمى نگاه کرد؛ این نظر اسلام است . هم خصوصیت زنانگى زن که همه ى احساسات و خواستهاى او بر اساس این خصوصیت زنانگى است ، حفظ شده است ، بر او تحمیل نشده است ، از او خواسته نشده است ، که در حالى که زن است ، مثل مرد فکر کند، مثل مرد کار کند، مثل مرد بخواهد – یعنى خصوصیت زن بودن که یک خصوصیت طبیعى و فطرى و محور همه ى احساسات و تلاشهاى زنانه است ، در دید اسلامى حفظ شده – هم درعین حال ، میدان علم ، میدان معنویت ، میدان تقوا، میدان سیاسى ، بر روى او باز شده است و او، هم به کسب علم تشویق شده است ، هم به حضور در میدانهاى گوناگون اجتماعى و سیاسى . آن وقت در داخل خانواده هم به مرد گفته اند که حق تکلیف ، تحمیل ، زیاده روى ، اعمال قدرتهاى جاهلانه و غیر قانونى ندارد. این ، آن نگاه اسلامى است .

حضور گسترده و فعال زنان در عرصه های اجتماعی
با همین نگاه بود که وقتى نهضت اسلامى به مرحله ى انقلاب اسلامى رسید، زنان با همان برداشت طبیعى که از اسلام در جامعه ى زنانه بود، جلو افتادند؛ که امام فرمودند، درست هم فرمودند: اگر زنان در این نهضت همکارى نمى کردند، انقلاب هم پیروز نمى شد. یقینا اگر زنها در داخل خیابانها و در راهپیماییهاى عظیم حضور پیدا نمى کردند – آن حضور عظیم و باشکوه زنان در دوران انقلاب – انقلاب پیروز نمى شد. در جنگ تحمیلى اگر امثال همین مادر گرامى سه شهید و مادران شهیدان و همسران شهیدان – که من افتخار داشته ام با هزارها نفر اینها از نزدیک نشست و برخاست و گفتگو کنم و خصوصیات آنها را مشاهده کنم – ایمان خود، صبر خود، ایستادگى خود، معرفت خود، روشن بینى خود در قبال ضایعات جنگ و فداکاریهاى جوانان و مردان را نشان نمى دادند، جنگ پیروز نمى شد. اگر مادران شهدا و همسران شهدا بى صبرى نشان مى دادند، شوق جهاد در راه خدا و شهادت در دل مردها مى خشکید؛ این جور نمى جوشید؛ این جور به جامعه طراوت نمى داد. در میدان جنگ هم زنان نقشهاى درجه ى اول را ایفا کردند. اگر در طول انقلاب وفادارى زنان ، عواطف زنان ، حضور زنان در میدانهاى مختلف ، در راهپیماییها، در انتخاباتها نمى بود، یقینا این حرکت عظیم مردمى نمى توانست این جور شکل پیدا کند و ادامه یابد. این نظر اسلام است ، این نظر نظام اسلامى است .

خیانت غرب و تزلزل بنیان خانواده
غربیها درباره ى جنس زن باید پاسخگو باشند؛ آنها به زن خیانت کردند. تمدن غربى به زن هیچ نداده است . اگر پیشرفت علمى و سیاسى و فکرى دیده مى شود، مال خود زنهاست . هرجا این جور چیزها پیش مى آید – در ایران اسلامى و در کشورهاى دیگر هم پیش آمده است – مال خود زنهاست . آنچه که غربیها به آن دامن زدند و تمدن غربى پایه گذار این خشت کج و بناى کج بود، بى بندوبارى و ابتذال زنانه است . زن را به ابتذال کشانده اند و داخل خانواده ى او را هم اصلاح نکرده اند. مکرر در مطبوعات امریکایى و اروپایى ، میزان بالاى زن آزاریها و شکنجه ها و بى مهریها منتشر شده است . فرهنگ غربى در مورد زن و بى بندوبارى و به ابتذال کشاندن زنان آن مناطق موجب شده است که خانواده سست بشود؛ بنیان خانواده متزلزل بشود؛ زن و مرد در داخل خانواده خیانت به یکدیگر برایشان خیلى مهم شمرده نشود. این گناه نیست ؟ این خیانت به جنس ‍ زن نیست ؟ با این فرهنگ ، از همه ى دنیا هم طلبکارند؛ در حالى که باید بدهکار باشند! فرهنگ غربى در مورد زنان باید در موضع مدافع قرار بگیرد؛ باید از خودش دفاع کند؛ باید توضیح بدهد؛ اما غلبه و سلطه ى سرمایه دارى و رسانه هاى مستکبر جبار غربى قضیه را بعکس مى کنند؛ آنها مى شوند طلبکار؛ آنها مى شوند مدافع حقوق زن به قول خودشان و به اصطلاح خودشان ! در حالى که چنین چیزى نیست . البته در بین غربیها هم مسلما متفکرانى ، فلاسفه یى ، انسانهاى صادق و صالحى هستند که صادقانه فکر مى کنند و حرف مى زنند. آنچه که من مى گویم ، گرایش عمومى فرهنگ و تمدن غربى به زیان زن و بر علیه زن است .

هویت والای زن اسلامی را زنده کنید
زن ایرانى در ایران اسلامى ، باید کوششش این باشد که هویت والاى زن اسلامى را آن چنان زنده کند که چشم دنیا را به خود جلب کند؛ این امروز وظیفه یى است بر دوش زنان مسلمان ؛ بخصوص زنان جوان و دختران دانش آموز و دانشجو.
هویت اسلامى این است که زن در عین این که هویت و خصوصیت زنانه ى خود را حفظ مى کند – که طبیعت و فطرت است و براى هر جنسى خصوصیات آن جنس ارزش است – یعنى آن احساسات رقیق را، عواطف جوشان را، آن مهر و محبت را، آن رقّت را، آن صفا و درخشندگى زنانه را براى خود حفظ مى کند، درعین حال ، هم باید در میدان ارزشهاى معنوى – مثل علم ، مثل عبادت ، مثل تقرب به خدا، مثل معرفت الهى و سیر وادیهاى عرفان – پیشروى کند، هم در عرصه ى مسائل اجتماعى و سیاسى و ایستادگى و صبر و مقاومت و حضور سیاسى و خواست سیاسى و درک و هوش سیاسى ، شناخت کشور خود، شناخت آینده ى خود، شناخت هدفهاى ملى و بزرگ و اهداف اسلامى مربوط به کشورهاى اسلامى و ملتهاى اسلامى ، شناخت توطئه هاى دشمن ، شناخت دشمن ، شناخت روشهاى دشمن باید روزبه روز پیشرفت کند؛ و هم در زمینه ى ایجاد عدل و انصاف و محیط آرامش و سکونت در داخل خانواده باید پیشرفت کند. اگر قوانینى لازم است ، اگر تصحیح و اصلاحى در مسائلى که به این جا منتهى مى شود، لازم است ، زنان ، زنان باسواد، زنان آگاه ، زنان بامعرفت ، در همه ى این میدانها بایستى پیشروى کنند؛ الگوى زن را نشان بدهند؛ بگویند زن مسلمان آن زنى است که هم دین خود را، حجاب خود را، زنانگى خود را، ظرافتها و رقتها و لطافتهاى خود را حفظ مى کند؛ هم از حق خود دفاع مى کند؛ هم در میدان معنویت و علم و تحقیق و تقرب به خدا پیشروى مى کند و شخصیتهاى برجسته یى را نشان مى دهد؛ و هم در میدان سیاسى حضور دارد؛ این مى شود الگویى براى زنان .

گرایش به حجاب در بسیاری از کشورها
شما بدانید زنان مسلمان در بسیارى از نقاط دنیا امروز به شما نگاه مى کنند و از شما یاد مى گیرند. این که مى بینید در بعضى از کشورهاى غربى ، در بعضى از کشورهاى مسلمان اما با حکومتهاى غیر اسلامى ، این جور حجاب اسلامى مورد تهاجم دشمنان دین قرار مى گیرد، این نشاندهنده ى گرایش آنها به حجاب است . در کشورهاى همسایه ى ما، آن جاهایى که به حجاب اهتمام نمى شد؛ در کشورهاى اسلامى که بنده خودم از نزدیک بعضى جاها را دیدم که هرگز اسمى از حجاب در آن جا آورده نمى شد؛ در مدت بیست ساله ى بعد از انقلاب ، زنان بخصوص زنان روشنفکر، بخصوص دختران دانشجو، به حجاب گرایش پیدا کردند؛ علاقه پیدا کردند؛ رو آوردند و حجاب را حفظ کردند؛ که نمونه هایش علاوه ى بر اینها در کشورهاى غربى هم مشاهده شده است . شما الگویید، شما نمونه اید.
بدانید امروز در هیچ جاى دنیا زنانى که مثل این مادران شهداى ما، مادر دو شهید، مادر سه شهید، مادر چهار شهید باشند، نیست . در جامعه ى ما، مادرانى با این خصوصیات که از پدرها بهتر و قوى تر و آگاهانه تر ایستادند، در این میدان بسیار داریم ؛ این همان تربیت اسلامى است ؛ این همان دامان پاک و مطهر و نورانى فاطمه ى زهرا (سلام اللّه علیها) است . شما دختران فاطمه هستید؛ فرزندان فاطمه ى زهرا هستید؛ دنباله روان فاطمه ى زهرا هستید.
امیدوارم که انوار مقدس ولایت و معنویت و معرفت ، دلهاى همه ى شما را روشن کند و روزبه روز در جهت حفظ هویت اسلامى ، زنان مسلمان گامهاى بلندتر و بهترى بردارند و روح مطهر امام راحل – که این راه را به روى زنان ما باز کرد – مشمول الطاف و تفضلات الهى باشد و ان شاءاللّه ادعیه ى زاکیه ى حضرت ولى عصر (ارواحنافداه ) شامل همه ى شما خواهران گرامى و عزیز من باشد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید