کار يا تفريح؟

کار يا تفريح؟

شما بيشتر به كار مى‏پردازيد يا تفريح؟ يا آن كه هميشه تعادل را در يان ميان حفظ مى‏كنيد. براى آگاهى به اين مسأله لطفاً به سئوالات آتى پاسخ دهيد.
1- تعطيلات آخر هفته پيش را چگونه گذرانديد؟
– مثل تمام هفته، فعاليت خاصى انجام نداده‏ام ( 1 )
– همراه خانواده و دوستان استراحت كردم ( 2 )
– استراحت كردم اما مجبور بودم بخشى از كارم را در خانه انجام دهم ( 3 )
– مثل هميشه سركار بودم ( 4 )
2- آخرين بارى كه به مسافرت رفتيد چه زمانى بود؟
– در شش ماه گذشته ( 3 )
– در سال گذشته و قبل‏ تر ( 4 )
– در هفته گذشته ( 2 )
– طى 24 ساعت گذشته ( 1 )
3- بيشتر وقت خود را با چه كسانى مى‏گذرانيد؟
– دوستان ( 3 )
– پدر و مادر ( 1 )
– همسر ( 2 )
– رئيس و همكاران ( 4 )
4- كداميك از موارد زير بيشتر براى شما اتفاق مى‏افتد؟
– تا نيمه‏هاى شب براى تفريح بيدار مى‏مانيد ( 1 )
– نگران فردا صبح و قرارهاى كارى فردا مى‏باشيد ( 2 )
– دلتان براى اتاق‏تان در خانه تنگ مى‏شود ( 3 )
– به خاطر ازدحام كارى مسايل ديگر را فراموش مى‏كنيد ( 4 )
5- وقتى كه براى تعطيلات، مرخصى گرفته‏ايد كدام يك بيشترين احتمال وقوع را دارد؟
– جواب مكالمات كارى را نمى‏دهيد ( 1 )
– شماره موبايل را به همكارانتان مى‏دهيد ( 2 )
– به فكر نقشه‏هاى كاريتان هستيد ( 4 )
– سعى مى‏كنيد از مسايل محل كارتان خبر بگيريد ( 3 )
6- آخرين بارى كه خريدى انجام داديد:
– تلفنى اجناس خريدارى شده براى شما ارسال شده ( 3 )
– آنقدر مشغول بوده‏ايد كه دوستانتان براى شما خريد كرده‏اند ( 4 )
– بعد از آن نيز براى تفريح با دوستانتان بيرون رفتيد ( 1 )
– دقت كافى براى انتخاب آنچه مى‏خواستيد اختصاص داديد ( 2 )
7- چند ساعت در هفته كار مى‏كنيد؟
– 16 ساعت ( 1 )
– 17 تا 35 ساعت ( 2 )
– 36 تا 47 ساعت ( 3 )
– 48 ساعت يا بيشتر ( 4 )
8- وقتى با دوستانتان هستيد درباره چه مسايلى بيشتر گفت و گو مى‏كنيد؟
– مسايل شخصى ( 2 )
– تفريح ( 1 )
– مسايل اقتصادى ( 3 )
– كار و برنامه كارى ( 4 )

جمع بندى امتيازات:
اكنون امتيازات داده شده را محاسبه و آنها را با هم جمع كنيد.

ارزيابى خودتان:

اگر جمع امتيازات شما از (8 تا 11 امتياز) باشد:
شما از آن گروه افرادى هستيد كه به نظرشان كار كردن بيهوده و بى‏فايده است. به نظر شما زندگى بيش از آن ارزش داد كه لحظاتش را با كار كردن هدر دهيد. مهم اين است كه خوش بگذرانيد و لحظاتى به ياد ماندنى داشته باشيد. اما يك مطلب را به ياد داشته باشيد كار كردن جوهر انسان است و ما براى داشتن فرداهايى بهتر مجبور هستيم كه فعاليتى هدفمند داشته باشيم كه بى ‏شك آرامش و آسايش ما حاصل اين فعاليت باشد.
سعى كنيد هميشه تعادلى بين كار كردن و تفريح برقرار كنيد كه اين رمز و راز موفقيت در زندگى است.

اگر جمع امتيازات شما از (12 تا 15 امتياز) باشد:
به نظر مى‏ رسد شما نگرش منفى نسبت به كار كردن نداشته باشيد اما چندان هم براى موفقيت و پيشبرد كارتان انرژى صرف نمى‏كنيد و نكته مهم هم در همين جا نهفته است، اگر كارتان را با انرژى بيشترى انجام دهيد هم علاقه بيشترى به آن پيدا مى‏كنيد و هم پيشرفت فزاينده‏اى در زندگى خواهيد داشت.
به قول نيمايوشيج: بايد از چيزى كاست تا به چيزى افزود!
شما هم براى دستيابى به موفقيت بايد به امور مهم‏ ترى بپردازيد!

اگر جمع امتيازات شما از (16 تا 22 امتياز) باشد:
موقعيت و نگرش فعلى شما نسبت به كار و استراحت يك نگرش متعادل است. شما روشى آگاهانه و متعادل درباره‏ى كار و تفريح داريد و اين مهم يكى از مسايل اساسى براى دستيابى به موفقيت در زندگى مى‏باشد.
شما هيچ گاه نه در تفريح زياده ‏روى مى‏كنيد و نه در كار كردن! از اين بابت به شما تبريك مى‏گوييم و روزهاى سبزى را برايتان مى‏طلبيم.

اگر جمع امتيازات شما از (23 تا 28 امتياز) باشد:
فعاليت كارى شما بيش از حد معمول است و براى شما كار كردن اهميت خاصى دارد، شما انرژى زيادى براى كارتان صرف مى‏كنيد حتى در زمانى كه به تفريح مى‏پردازيد كماكان ذهن شما به كار مى‏انديشد حتى وقتى حضور فيزيكى در محل كارتان نداريد تمام ذهن شما در محل كارتان قرار دارد.
به ياد داشته باشيد: كه زندگى موفق حاصل تعادل ميان كار و تفريح مى‏باشد و مطمئن باشيد همانطور كه فعاليت و كار كردن براى زندگى موثر و مفيد مى‏باشد زياده‏ روى در هر يك نيز باعث نقصان در امور و عدم دستيابى به موفقيت مى‏گردد.- اگر جمع امتيازات شما از (29 تا 32 امتياز) است:
همين حالا دست از كار بكشيد!
البته باعث حيرت و تعجب است كه شما فرصتى كرديد تا همين آزمون را مطالعه كنيد! شما كار نمى‏كنيد! بلكه خود و زندگى را فداى كار كردن مى‏كنيد! شما آنقدر انرژى براى كار كردن تلف مى‏كنيد كه قدرت هيچ عملى را در آينده نخواهيد داشت.
به خاطر بسپاريد: كه اگر فعاليت كاريتان را كم نكنيد بايد منتظر حضور بيمارى و در نهايت عمرى كوتاه و بى‏حاصل باشيد.
اين همه را به ياد داشته باشيد: كه موفقيت ميوه‏ى درخت تعادل است!
اكنون انتخاب با خود شماست!

مطالب مشابه