کار یا تفریح؟

کار یا تفریح؟

شما بیشتر به کار مى‏پردازید یا تفریح؟ یا آن که همیشه تعادل را در یان میان حفظ مى‏کنید. براى آگاهى به این مسأله لطفاً به سئوالات آتى پاسخ دهید.
1- تعطیلات آخر هفته پیش را چگونه گذراندید؟
– مثل تمام هفته، فعالیت خاصى انجام نداده‏ام ( 1 )
– همراه خانواده و دوستان استراحت کردم ( 2 )
– استراحت کردم اما مجبور بودم بخشى از کارم را در خانه انجام دهم ( 3 )
– مثل همیشه سرکار بودم ( 4 )
2- آخرین بارى که به مسافرت رفتید چه زمانى بود؟
– در شش ماه گذشته ( 3 )
– در سال گذشته و قبل‏ تر ( 4 )
– در هفته گذشته ( 2 )
– طى 24 ساعت گذشته ( 1 )
3- بیشتر وقت خود را با چه کسانى مى‏گذرانید؟
– دوستان ( 3 )
– پدر و مادر ( 1 )
– همسر ( 2 )
– رئیس و همکاران ( 4 )
4- کدامیک از موارد زیر بیشتر براى شما اتفاق مى‏افتد؟
– تا نیمه‏هاى شب براى تفریح بیدار مى‏مانید ( 1 )
– نگران فردا صبح و قرارهاى کارى فردا مى‏باشید ( 2 )
– دلتان براى اتاق‏تان در خانه تنگ مى‏شود ( 3 )
– به خاطر ازدحام کارى مسایل دیگر را فراموش مى‏کنید ( 4 )
5- وقتى که براى تعطیلات، مرخصى گرفته‏اید کدام یک بیشترین احتمال وقوع را دارد؟
– جواب مکالمات کارى را نمى‏دهید ( 1 )
– شماره موبایل را به همکارانتان مى‏دهید ( 2 )
– به فکر نقشه‏هاى کاریتان هستید ( 4 )
– سعى مى‏کنید از مسایل محل کارتان خبر بگیرید ( 3 )
6- آخرین بارى که خریدى انجام دادید:
– تلفنى اجناس خریدارى شده براى شما ارسال شده ( 3 )
– آنقدر مشغول بوده‏اید که دوستانتان براى شما خرید کرده‏اند ( 4 )
– بعد از آن نیز براى تفریح با دوستانتان بیرون رفتید ( 1 )
– دقت کافى براى انتخاب آنچه مى‏خواستید اختصاص دادید ( 2 )
7- چند ساعت در هفته کار مى‏کنید؟
– 16 ساعت ( 1 )
– 17 تا 35 ساعت ( 2 )
– 36 تا 47 ساعت ( 3 )
– 48 ساعت یا بیشتر ( 4 )
8- وقتى با دوستانتان هستید درباره چه مسایلى بیشتر گفت و گو مى‏کنید؟
– مسایل شخصى ( 2 )
– تفریح ( 1 )
– مسایل اقتصادى ( 3 )
– کار و برنامه کارى ( 4 )

جمع بندى امتیازات:
اکنون امتیازات داده شده را محاسبه و آنها را با هم جمع کنید.

ارزیابى خودتان:

اگر جمع امتیازات شما از (8 تا 11 امتیاز) باشد:
شما از آن گروه افرادى هستید که به نظرشان کار کردن بیهوده و بى‏فایده است. به نظر شما زندگى بیش از آن ارزش داد که لحظاتش را با کار کردن هدر دهید. مهم این است که خوش بگذرانید و لحظاتى به یاد ماندنى داشته باشید. اما یک مطلب را به یاد داشته باشید کار کردن جوهر انسان است و ما براى داشتن فرداهایى بهتر مجبور هستیم که فعالیتى هدفمند داشته باشیم که بى ‏شک آرامش و آسایش ما حاصل این فعالیت باشد.
سعى کنید همیشه تعادلى بین کار کردن و تفریح برقرار کنید که این رمز و راز موفقیت در زندگى است.

اگر جمع امتیازات شما از (12 تا 15 امتیاز) باشد:
به نظر مى‏ رسد شما نگرش منفى نسبت به کار کردن نداشته باشید اما چندان هم براى موفقیت و پیشبرد کارتان انرژى صرف نمى‏کنید و نکته مهم هم در همین جا نهفته است، اگر کارتان را با انرژى بیشترى انجام دهید هم علاقه بیشترى به آن پیدا مى‏کنید و هم پیشرفت فزاینده‏اى در زندگى خواهید داشت.
به قول نیمایوشیج: باید از چیزى کاست تا به چیزى افزود!
شما هم براى دستیابى به موفقیت باید به امور مهم‏ ترى بپردازید!

اگر جمع امتیازات شما از (16 تا 22 امتیاز) باشد:
موقعیت و نگرش فعلى شما نسبت به کار و استراحت یک نگرش متعادل است. شما روشى آگاهانه و متعادل درباره‏ى کار و تفریح دارید و این مهم یکى از مسایل اساسى براى دستیابى به موفقیت در زندگى مى‏باشد.
شما هیچ گاه نه در تفریح زیاده ‏روى مى‏کنید و نه در کار کردن! از این بابت به شما تبریک مى‏گوییم و روزهاى سبزى را برایتان مى‏طلبیم.

اگر جمع امتیازات شما از (23 تا 28 امتیاز) باشد:
فعالیت کارى شما بیش از حد معمول است و براى شما کار کردن اهمیت خاصى دارد، شما انرژى زیادى براى کارتان صرف مى‏کنید حتى در زمانى که به تفریح مى‏پردازید کماکان ذهن شما به کار مى‏اندیشد حتى وقتى حضور فیزیکى در محل کارتان ندارید تمام ذهن شما در محل کارتان قرار دارد.
به یاد داشته باشید: که زندگى موفق حاصل تعادل میان کار و تفریح مى‏باشد و مطمئن باشید همانطور که فعالیت و کار کردن براى زندگى موثر و مفید مى‏باشد زیاده‏ روى در هر یک نیز باعث نقصان در امور و عدم دستیابى به موفقیت مى‏گردد.- اگر جمع امتیازات شما از (29 تا 32 امتیاز) است:
همین حالا دست از کار بکشید!
البته باعث حیرت و تعجب است که شما فرصتى کردید تا همین آزمون را مطالعه کنید! شما کار نمى‏کنید! بلکه خود و زندگى را فداى کار کردن مى‏کنید! شما آنقدر انرژى براى کار کردن تلف مى‏کنید که قدرت هیچ عملى را در آینده نخواهید داشت.
به خاطر بسپارید: که اگر فعالیت کاریتان را کم نکنید باید منتظر حضور بیمارى و در نهایت عمرى کوتاه و بى‏حاصل باشید.
این همه را به یاد داشته باشید: که موفقیت میوه‏ى درخت تعادل است!
اکنون انتخاب با خود شماست!

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید