سهل انگاری و ترک نماز

سهل انگاری و ترک نماز

مراقبت از نماز
و الّذین یؤمنون بالآخره یؤمنون به وهم علی صلاتهم یحافظون.
آنها که به آخرت ایمان دارند به آن ایمان می‌آورند و مراقب نمازهای خویش می‌باشند.«انعام ، 92»
در این آیه می‌گوید کسانی که به روز رستاخیز و حساب و پاداش اعمال ایمان دارند به این کتاب ایمان خواهند آورد و مراقب نمازهای خود خواهند بود.
خصوصی‌ترین اوصاف این مؤمنین را بیان نموده و آن این است که در امر نماز و عباداتی که در آن خدا را ذکر می‌‌کنند محافظت و مراقبت دارند، و این صفت همان است که در سوره مؤمنان در خاتمه صفات مؤمنین ذکر کرده.
و الّذین هم علی صلواتهم یحافظون.[1] و از این که در همان سوره اوّلین صفت مؤمنین را خشوع است فرمود: (و الّذین هم فی صلوتهم خاشعون)[2] استفاده می‌شود که مراد از محافظت هم در آن سوره و هم این آیه همان خشوع در نماز و تذلل و تأثر باطنی از عظمت پروردگار در موقع ایستادن در مقام عبودیّت او است گو این که دیگران محافظت را به مراقبت در اوقات نماز تفسیر کرده‌اند.[3] [1] . مؤمنون / 9.
[2] . مؤمنون / 2.
[3] . المیزان، ج 7، ص 431.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید