تأکيد بر برتري حجاب از خون شهيد در وصاياي شهدا (4)

تأکيد بر برتري حجاب از خون شهيد در وصاياي شهدا (4)

نويسنده: مهدي دادجو

شهيد علي اکبر زکيان ( 1362-1336 شيراز )
اي خواهرانم، اي خواهران حجاب، حجاب، حجاب! چرا که سياهي چادر شما کوبنده تر از سرخي خون من شهيد مي باشد، چرا که استعمار از اين حجاب شما سخت مايوس است. پس حجاب خود را حافظ باشيد چرا که ارزنده ترين زينت زن حفظ حجاب است.

شهيد عسگر زينالي ( 1365-1347 ماکو )
… و از خواهر عزيزم مي خواهم که مثل زينب زندگي نمايد و حجاب اسلامي را تا حد توان رعايت نمايد. که سياهي حجاب از سرخي خون شهيد بر دشمن کوبنده تر است.

شهيد غلامرضا زيني وند ( 1366-1349 دره شهر )
همکلاسي هايم را به تقوي و خواهران را به عفت و پاکدامني و حفظ حجاب که کوبنده تر از خون شهيدان است توصيه مي نمايم.

شهيد غلامعلي ساجدي ( 1365-1322 تهران )
خواهرم حجاب تو کوبنده تر از خون من مي باشد. تو را وصيت مي کنم که خود را مشغول دنيا نسازي که دنيا زودگذر است و پشيماني در آخرت سودي ندارد.
… همسرم، تو هم راز و هم فکر و يار و غم خوار من بودي اگر خدا اجازه دهد و تو همانند حال در دينت استوار باشي و حجابت را مانند حال حفظ کني و به حرفهايم جامه عمل بپوشاني البته اگر پروردگار اجازه دهد، تو را شفاعت خواهم کرد؛ چون تو مرا بيدار کردي تا من به اين مقام برسم.

شهيد فرزاد سبحاني ( 1366-1346 اهواز )
… و شما خواهران عزيزم، صبر داشته باشيد و با حجاب خود سنگر را حفظ کنيد که سنگر شما سنگر ماست.

شهيد عليرضا سبکتکين ريزي ( 1365-1348 زرين شهر )
خواهرانم همچنين شما کوشش کنيد که الگويتان زينب و کارهاي او سرمشق زندگيتان باشد. خواهرانم طبق اين پيام شهدا که گفتند حجاب تو کوبنده تر از خون من است، حافظ حجاب خود باشيد.

شهيد سيدمحمد سجادي جوني ( 1365-1347 اصفهان )
خواهرم، در مراسم من شيون و زاري مکن تا دشمنان قرآن و اسلام خوشحال نشوند. نکند به خاطر عزاداري براي من خداي نکرده حجابت پس رفته و مرد نامحرم تو را ببيند و تعدادي سودجو هم از چنين موقعيتي سوء استفاده کنند، چرا که اينگونه روحم را شکنجه مي دهي و نه راهم را ادامه. خواهرم! آن وقت تو راه شهيدان را ادامه مي دهي که حجابت را به نحو احسن حفظ کني و فرزندانت را حسن و حسين گونه و زينب گونه تربيت کني تا باعث سرافرازي خود و اسلام و جامعه اسلامي باشند.

شهيد سيد محمود سعيدي ابراهيمي ( 1365-1344 تهران )
خواهرانم، از شما خواهش مي کنم که حجاب خود را که از خون من کوبنده تر است حفظ نماييد و نماز خود را ترک نکنيد که نماز ستون دين است و ملتمسانه خواهش مي کنم پدر و مادر عزيز من را اذيت نکنيد و کاري بکنيد که نبود من احساس نشود.

شهيد علي باب سعيدي ابواسحق ( 1363-1327 لردگان )
… و تذکر به خواهران عزيزم اين که خواهران عزيز، بدانيد که ايمان واقعي شما همان عفت و پاکدامني شماست. حجاب شما کوبنده تر از خون من است.

شهيد غلامرضا سگير ( 1363-1344 دزفول )
… و به خواهرانم هم اين را مي گويم که حجاب خود را حفظ کنند و فرزندان خوبي تحويل جامعه بدهند.
… خواهرم حجاب تو کوبنده تر از خون من است. از شما مي خواهم حجاب را رعايت کنيد و امر به معروف و نهي از منکر را حتماً عمل کنيد.

شهيد علي ويس سليماني ( 1364-1345 ياسوج )
خواهرانم، حجاب را رعايت کنيد که حجاب شما کوبنده تر از خون شهيد است و همچون زينب زندگي کرده و به مسائل اسلام عمل کنيد تا هميشه سربلند بمانيد.

شهيد عزيزالله سيار ( 1362-1339 تهران )
وصيت من به عنوان يک برادر کوچکتر اين است که سعي کنيد کاملاً حجاب خود را که زينت شماست، حفظ نماييد که حجاب شما کوبنده تر از خون ماست.

شهيد علي محمد سيافان ( 1364-1343 شيراز )
… و خواهرم، حجاب تو کوبنده تر از خون سرخ من است.

شهيد علي حسين سياهپوش ( 1365-1349 نهاوند )
وصيت من به تمام خواهران اين است که حجابها را رعايت کنيد، زيرا که رعايت حجاب خواهران کوبنده تر از خون من است. حجاب شما خواهران مشتي محکم بر دهان آمريکا، اسرائيل، شوروي، منافقين و … است.
… مادرم، خلاصه وصيت من اين است که خواهرانم [ را ] خوب تربيت کني، مخصوصاً زينب که بايد او را زينب گونه تربيت کني. حجابت را خوب رعايت کن.

شهيد عبدالرضا شاکري ( 1366-1345 بجنورد )
خواهران مسلمان، حجاب شما کوبنده تر از خون من است.

شهيد علي محمد شاملوييان ( 1361-1341 قم )
… و از خواهران گرامي ام مي خواهم که حجاب خود را حفظ کنند و بدانند که حجاب آنها از خون ما کوبنده تر است.
… و اما شما اي خواهرانم، وقتي که جنازه ام به دست شما رسيد همان ندايي که از قلب شکسته زينب (سلام الله عليه) در برابر نعش برادرش بيرون آمد و در برابر دشمنان ايستاد و حکومت خودکامه آن زمان را رسوا کرد، شما هم با حجابتان روي اسلام را سفيد و روي دشمنان اسلام را سياه کنيد.

شهيد عليرضا شاه جويي ( 1366-1348 تهران )
به خواهرانم بگويم که سعي کنند فاطمه زهرا را الگوي خود قرار دهند در تمامي امور و کارها که سعادت دنيا و آخرت در همين امر است. از دستورات امام پيروي کنند که فرزند به حق حضرت فاطمه است، به ايشان عرض کنم که شهيد مي گويد: خواهرم حجاب تو کوبنده تر از خون من است.

شهيد غلامعلي شرفي ( 1361-1344 تهران )
… و سلام بر تو اي خواهرم و اي خواهران مبارز و مسلمان، شما که با بهترين و برّان ترين سلاح ( حجاب سياهتان ) عليه فساد مبارزه مي کنيد.

شهيد عباس شريفي پاوايي ( 1365-1347 فلاورجان )
… و چند کلمه هم با خواهرم دارم که حجاب خود را حفظ کني که حجاب تو کوبنده تر از خون من است.

شهيد عبدالله شريفي زياراني ( 1365-1347 آبيک )
اي خواهران زياراني و خواهران خودم، حجابتان را حفظ کنيد که کوبنده تر از خون شهيدان است.

شهيد علي بخش شهادت ( 1365-1342 ممسني )
از تمام خواهرانم تقاضا دارم که حتماً حجاب اسلامي را رعايت کنيد، چون که حجاب شما از خون من کوبنده تر است.

شهيد عليرضا شهامي ( 1362-1345 شوشتر )
خواهران محترم، حجاب خود را حفظ کنيد و همين طور که شهدا گفته اند حجاب تو کوبنده تر از خون شهيدان است.

شهيد علي اکبر شيوا ( 1365-1332 مشهد )
… و نصيحتم به تو اي دخترم اينکه با حجابت و پسرم مصطفي و مرتضي و مجتبي با رفتارتان به انقلاب کمک نماييد و گوش به فرمان رهبر کبير انقلاب باشيد. از همکاران خواهرم تقاضامندم که با حجابتان که کوبنده تر از خون من است اسلام را ياري نماييد و در اين کار سهل انگاري ننماييد.

شهيد عليرضا صالحي ( 1367-1350 قم )
خواهرانم از اينکه من شما را آزار داده ام من را حلال کنيد و حجاب خود را حفظ کنيد که حجاب شما کوبنده تر از خون من است.

شهيد غلامرضا صالحي ( 1362-1344 نجف آباد )
بايد به شما اي خواهرانم بگويم که حجابتان را حفظ کنيد. زيرا حجاب شما تيري خواهد شد که به قلب دشمنان مي خورد و اين تير از خون من موثرتر خواهد بود.

شهيد عليرضا صالحي مقدم ( 1364-1346 فارسان )
… و اي خواهران مسلمان، شما حجابتان را رعايت کنيد که حجاب شما کوبنده تر از خون من است.

شهيد علي صدرايي ( 1365-1345 گلپايگان )
… و پيام بر خواهران اين است که حجاب خود را حفظ کنيد، حجاب شما کوبنده تر از گلوله سرخي است که هر رزمنده اي به طرف دشمن رها مي نمايد.

شهيد علي اصغر صرفي ( 1365-1346 دامغان )
… و تو اي خواهرم، از تو مي خواهم که حجاب را کاملا حفظ کني که تمام جنگ ما به خاطر همين مسائل است و همين طور که امامان فرمودند زنان انسان سازند. پس مراقب حجابت باش که حجاب تو کوبنده تر از خون من است.

شهيد غلامرضا صفاري شاهکوهي ( 1362-1343 گرگان )
… و اي خواهرم، از شما مي خواهم زينب وار در جامعه حرکت کني و سرگذشت زينب را سرمشق خود قرار دهيد و حجاب را که کوبنده تر از خون شهيد هست کاملاً رعايت فرماييد.

شهيد عاشور طالب زاده ( 1364-1342 رودبار )
… و تو اي خواهرم، حجاب تو کوبنده ترين سلاح است، حجابت را و اسلام و دينت را مستحکم نگهدار.

شهيد غلامرضا عباسي ( 1362-1340 اهواز )
خواهرانم، حجابتان را حفظ کنيد. به اميد خدا که پيروزيم و حجابتان مايه شکست دشمنان است.

شهيد غلامرضا عباسي نيکو ( 1365-1338 اصفهان )
… و خواهران عزيزم از شما مي خواهم در پشت جبهه با منافقان داخلي مبارزه کنيد و حجاب خود را به نحو احسن انجام دهيد که دشمن از راه فساد وارد مي شود.

شهيد خسرو عبداللهي ( 1366-1347 املش )
خطاب به همه خواهران مي خواهم حجاب اسلامي را رعايت کنيد که با حجابتان شهدا را از خود راضي کنيد.

شهيد غلامرضا عبداللهي ايچي ( 1364-1345 جرقويه )
… و پيامي براي خواهران عزيز دارم که حجاب را رعايت کنيد که حجاب شما کوبنده تر از خون من است.
منبع مقاله :
دادجو، مهدي؛ (1390)، گزيده موضوعي وصيت نامه شهدا 2، تهران: نشر شاهد، چاپ اول

مطالب مشابه