در پی هنجارشکنی در قم؛ آیت الله مکارم مدیرکل ارشاد قم را احضار کرد/ وزارت ارشاد بیراهه می رود

در پی هنجارشکنی در قم؛ آیت الله مکارم مدیرکل ارشاد قم را احضار کرد/ وزارت ارشاد بیراهه می رود

به دنبال جريان اجراى كنسرت در قم با حواشى زشت و نگران كننده‌اى كه داشت، حضرت آيت الله مكارم شيرازى، مدير كل ارشاد قم را احضار و ضمن اعتراض به اين جريان از وی توضيح خواست كه پاسخ‌ها قانع كننده نبود. هر چند نامبرده ضمن عذرخواهى تصريح كرد كه هرگز اين گونه برنامه‌ها تكرار نخواهد شد.
حضرت آيت الله مكارم شيرازى افزود: گويا وزارت ارشاد اجراى كنسرت را در همه شهرها و حتى در قم كه قداست خاص آن بر هيچ كس پوشيده نيست با آن حواشى زننده از واجب‌ترين واجبات خود مى‌شمرد. كه اين همه روى آن پافشارى و سرمايه‌گذارى مى‌كنند و توجه ندارند كه اين كار موجب تضعيف دولت و فاصله گرفتن از مراجع دينى و آثار نامطلوب در برنامه های آينده خواهد داشت.
وی افزود: تصور من اين است كه وزارت ارشاد گرفتار يك سلسله محاسبات نادرست از وضع جامعه شده است و گمان مى‌كند اين كارها به نفع دولت است در حالى كه آثار سوء آن روز به روز آشكارتر مى‌شود.

این مرجع تقلید بیان کرد: اگر بنا است برنامه‌هايى براى شادى جوانان اجرا شود مى‌توان با هماهنگى خبرگان از حوزه علميه برنامه‌هايى خالى از هر گونه مسائل خلاف شرع و هماهنگ با فرهنگ اسلامى تنظيم كرد نه اينكه چشم و گوش بسته دنبال فرهنگ‌هاى غربى افتاد.

وی تصریح کرد: متاسفانه وزارت ارشاد نه تنها در اينجا به بيراهه مى‌رود در موارد مختلف ديگرى نيز نشانه‌هاى آن ديده مى‌شود، اميدواريم بيدار شوند و به راه برگردند.

مطالب مشابه